Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας

Σκοπός του ΚΑΔΕΤ είναι η θεσμοθέτηση κριτηρίων για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφισταμένων δομημάτων από φέρουσα τοιχοποιία (ΦΤ). Ο Κανονισμός ρυθμίζει και τον ανασχεδιασμό αυτών των δομημάτων, μετά από ενδεχόμενες επεμβάσεις (επισκευές ή και ενισχύσεις) τους. Η εφαρμογή του αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών.

Cover ΚΑΔΕΤ

Δημοσιεύθηκε ο «Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας, ΚΑΔΕΤ» στο ΦΕΚ 2493/Β/18-4-2023

Το σώμα του Κανονισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Η ανάγκη για ένα Εθνικό Κανονιστικό κείμενο με αντικείμενο την αποτίμηση και τις δομητικές επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία, έχει αναγνωριστεί από παλιά. Με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΣΠ, το 2011 συστάθηκε ενδεκαμελής Επιτροπή για την Σύνταξη του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας-ΚΑΔΕΤ, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του αντίστοιχου κανονιστικού κειμένου ΚΑΝΕΠΕ, που αφορούσε κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος, ο οποίος αποτέλεσε βασικό οδηγό για την δομή και την σύνταξη του ΚΑΔΕΤ.

Μέλη της Ομάδας Μελέτης είναι οι:

 1. Τάσιος Θεοδόσιος, Ομότιμος Καθ. του ΕΜΠ
 2. Δρίτσος Στέφανος, Ομότιμος Καθ. Παν/μιου Πατρών, Τμ. Πολ. Μηχανικών (συντονιστής)
 3. Βιντζηλαίου Ελισάβετ, Καθ. ΕΜΠ, Σχολή Πολ. Μηχανικών
 4. Καραντώνη Τριανταφυλλιά, Αν. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Τμ. Πολ. Μηχανικών
 5. Στυλιανίδης Κοσμάς, Ομότιμος Καθ. ΑΠΘ, Τμ. Πολ. Μηχανικών
 6. Χρονόπουλος Μιλτιάδης, Πολ. Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ
 7. Ιγνατάκης Χρήστος, Ομότιμος Καθ. ΑΠΘ, Τμ. Πολ. Μηχανικών
 8. Κωστίκας Χρίστος, Πολ. Μηχανικός
 9. Πανταζοπούλου Σταυρούλα, Καθηγ., Τμ. Πολιτ. Μηχ., Σχολή Μηχαν. Λασσόντ, Παν/μιου Γιόρκ., Τορόντο, Καναδά
 10. Μιλτιάδου Ανδρονίκη, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Σχολή Αρχ. Μηχανικών
 11. Πανουτσοπούλου Μαρία, Πολ. Μηχανικός MSc, Προϊστ. Τμ. Προγραμματισμού ΟΑΣΠ

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ομάδας Μελέτης, και απόφαση του ΔΣ του ΟΑΣΠ, το σχέδιο του κανονιστικού πλαισίου που διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2017, τέθηκε στην κρίση ομάδας εξωτερικών ανεξάρτητων Συμβούλων για σχολιασμό και υποβολή σχετικών προτάσεων καθώς και σε έγκριτα μελετητικά γραφεία για την εκπόνηση μελετών εφαρμοσιμότητας. Η ομάδα μελέτης επεξεργάστηκε και αξιοποίησε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις, των εξωτερικών ανεξάρτητων κριτών και των μελετητικών γραφείων και διαμόρφωσε το «Σχέδιο 1-Μάρτιος 2019, του Κανονισμού Αποτίμησης Δομητικών Επεμβάσεων Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ)». Το κείμενο του Κανονισμού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (μέχρι 15-11-2019). Ο ΟΑΣΠ παρουσίασε το σχέδιο αυτό σε ειδική ανοικτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2019.

Η Συντακτική Επιτροπή συνέχισε τη λειτουργία της και υπέβαλε προς τον ΟΑΣΠ το σχέδιο «ΚΑΔΕΤ-Μάρτιος 2021», μετά τη δημόσια διαβούλευση και λαμβάνοντας υπόψη και τις νεότερες απόψεις και παρατηρήσεις των μελών της. Το κείμενο αυτό αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση μέχρι 31 Ιουλίου 2021, στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΣΠ συστάθηκε Ομάδα Μελέτης με αντικείμενο την υποβολή τελικής πρότασης για το κείμενο του «Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας» αποτελούμενη από τους:

 1. Δρίτσο Στέφανο, Ομότιμος Καθ. Παν/μιου Πατρών, Τμ. Πολ. Μηχανικών (συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος)
 2. Στυλιανίδη Κοσμά, Ομότιμος Καθ. ΑΠΘ, Τμ. Πολ. Μηχανικών
 3. Πανταζοπούλου Σταυρούλα, Καθηγ., Τμ. Πολιτ. Μηχ., Σχολή Μηχαν. Λασσόντ, Πανεπ. Γιόρκ., Τορόντο, Καναδά
 4. Μιλτιάδου Ανδρονίκη, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Σχολή Αρχ. Μηχανικών
 5. Μ. Πανουτσοπούλου Πολ. Μηχ. ΜSc, Προϊσταμένη Τμ. Προγραμματισμού ΟΑΣΠ

Το τελικό κείμενο εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού, «ΚΑΔΕΤ - 2022», συντάχθηκε, από την παραπάνω πενταμελή Ομάδα Μελέτης που ανέλαβε να ολοκληρώσει το σχέδιο «ΚΑΔΕΤ-Μάρτιος 2021» και να διαμορφώσει την τελική πρόταση για το κείμενο του Κανονισμού.

Με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΣΠ το Δεκέμβριο του 2022, δημιουργήθηκε Επιστημονική Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υποστήριξη του Κανονισμού κατά την εφαρμογή του αποτελούμενη από τους:

 1. Σ. Δρίτσο, Πολ. Μηχ., Ομότιμος Καθ. Παν/μίου Πατρών (Συντονιστής)
 2. Α. Χατζηδάκης, Πολ. Μηχ. αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΣ ΟΑΣΠ
 3. Κ. Στυλιανίδης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
 4. Χ. Γιαρλέλης, Πολ. Μηχ. MSc
 5. Β. Μώκος, Δρ Πολ. Μηχ., Προϊστ. Δ/νσης ΔΑΕΦΚ-ΚΕ Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
 6. Μ. Πανουτσοπούλου, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊσταμένη Τμ. Προγραμματισμού ΟΑΣΠ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΔΕΤ 2023

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα: «Σεισμική Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία» που διοργάνωσαν ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (ΕΚΠΠΣ).

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε ο Κανονισμός  για την Αποτίμηση και τις Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας – ΚΑΔΕΤ, ο οποίος έρχεται να καλύψει ένα κενό στα εθνικά κανονιστικά κείμενα της χώρας και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος τόσο για τους Μηχανικούς όσο και για το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.

 Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν διαλέξεις ειδικών επιστημόνων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΔΕΤ 2019

Ο ΟΑΣΠ παρουσίασε το «Σχέδιο 1-Μάρτιος 2019, του Κανονισμού Αποτίμησης Δομητικών Επεμβάσεων Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ)», σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Οι ομιλίες:

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε ερωτήματα για διατάξεις του ΚΑΔΕΤ:

Υποβολή ερωτήματος