Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κανονισμοί

Η αντισεισμική κατασκευή των κτιρίων και των τεχνικών έργων υποδομής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προστασία της ζωής, της περιουσίας των πολιτών και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση σεισμού. Στην κατεύθυνση αυτή ο ΟΑΣΠ αναθέτει τη σύνταξη και την αναμόρφωση των κανονισμών δόμησης της χώρας σε ειδικές επιστημονικές επιτροπές.

  • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – 2000 (ΕΑΚ-2000)
  • Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος – 2000 (ΕΚΩΣ-2000)
  • Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)
  • Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ)
  • Ευρωκώδικες
  • Παλαιοί Κανονισμοί