Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα, κυρίως με τη θεσμοθέτηση αυστηρών Αντισεισμικών Κανονισμών, που παρέχουν στα σύγχρονα κτίρια υψηλό επίπεδο αντισεισμικής ασφάλειας. Το μεγαλύτερο ποσοστό του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα έχει κατασκευαστεί είτε χωρίς Αντισεισμικό Κανονισμό είτε σύμφωνα με τον πρώτο Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959 και τα πρόσθετα άρθρα του 1985.
Επομένως, δημιουργείται η ανάγκη απογραφής και ιεραρχικής αποτίμησης των υφιστάμενων κτιρίων, ως προς τη σεισμική τους ικανότητα, ιδιαίτερα σε κτίρια συνάθροισης κοινού ή κρίσιμων λειτουργιών, όπως κατά κανόνα είναι τα κτίρια Δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, και κυρίως τα νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια διοίκησης, τηλεπικοινωνίας, παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.ά.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Ν. 5037/23-άρθρο 265
Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα ΦΕΚ_2943/Β/4-5-23

 

             ...

Τo τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. Δραστηριότητες 2022" , e-book παρουσιάζει για το 2022, τις δραστηριότητες του ΟΑΣΠ ο οποίος λειτουργεί τα τελευταία 40 χρόνια ως ο εθνικός φορέας σχεδιασμού της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας έχοντας επιτελέσει σημαντικό έργο στα αντικείμενα της εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας, της αντισεισμικής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης - ενημέρωσης.

 

 Ο Ο.Α.Σ.Π. δημιούργησε τo «Εγχειρίδιο Οδηγιών για τον Σχεδιασμό και τη Διοργάνωση Επιχειρησιακών Ασκήσεων για Σεισμό» με σκοπό να υποστηρίξει τα στελέχη Πολιτικής Προστασίας στη διοργάνωση επιχειρησιακών ασκήσεων για σεισμό παρέχοντας πρακτικές και συνοπτικές οδηγίες για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης με φέροντα οργανισμό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, έχει στόχο την ιεραρχική βαθμονόμηση των κτιρίων αυτών για τον περαιτέρω Τριτοβάθμιο έλεγχο. Η μεθοδολογία είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και οδηγεί σε προσεγγιστικά αλλά αξιόπιστα και ορθολογικά αποτελέσματα ως προς την αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας υφισταμένων κτιρίων.

 

 Δημοσιεύθηκε η 1η Αναθεώρηση του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα   στο ΦΕΚ 3134/Β/21-6-2022

Σώμα Μεθοδολογίας

Δελτίο Δευτεροβάθμιου ΟΣ

Περισσότερα για ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

Ο ΟΑΣΠ δημιούργησε τις αφίσες «Σεισμός και Προστασία στον Εργασιακό Χώρο»«Σεισμός και Προστασία στον Εργασιακό Χώρο σε περίπτωση Πανδημίας»«Earthquake and Protection in Workplaces» και «Earthquake and Protection in Workplaces in case of Pandemic» για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου και ιδιαίτερα σε περίπτωση πανδημίας.
Τα έντυπα του ΟΑΣΠ «Σεισμός και Εργασιακοί Χώροι» και «Earthquake and Workplaces» παρέχουν στους επικεφαλής των επιχειρήσεων, στους τεχνικούς ασφαλείας και στα στελέχη που λαμβάνουν ενεργό ρόλο σε θέματα ασφάλειας, πρακτικές οδηγίες σε θέματα σχεδιασμού και βελτίωσης των δεξιοτήτων, των στάσεων και συμπεριφορών.

 

Δημοσιεύθηκε ο «Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας , ΚΑΔΕΤ» στο ΦΕΚ 2493/Β/18-4-2023

Το σώμα του Κανονισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Οι ομιλίες των συντακτών του ΚΑΔΕΤ, που πραγματοποιήθηκαν στις 4/9/2019 στο πλαίσιο παρουσίασης του Κανονισμού από τον ΟΑΣΠ στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, είναι διαθέσιμες παρακάτω.

 

ΟΜΙΛΙΕΣ

 

ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ   ΔΡΙΤΣΟΣ   ΚΩΣΤΙΣΑΣ   ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ_1   ...

To "Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες " συντάχθηκε από τον ΟΑΣΠ και στέλνεται μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε όλα τα σχολεία της χώρας. Στόχος του Μνημονίου αυτού είναι να υπάρχει ένα πρότυπο σχέδιο πάνω στο οποίο να μπορούν να βασιστούν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της χώρας για να συντάξουν το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό του σχολείου τους.

 

 

Το τεύχος «Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στους Παιδικούς Σταθμούς» του Ο.Α.Σ.Π. επικαιροποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018. Το τεύχος αυτό συντάχθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. με στόχο να υπάρχει ένα πρότυπο σχέδιο με βάση το οποίο θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες πρόληψης και ετοιμότητας για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στον παιδικό σταθμό (Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας κ.λπ.).

 

 

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης
Έλεγχος Δομικής Τρωτότητας
5η Επικαιροποίηση του Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων καθώς και των αντίστοιχων Οδηγιών Συμπλήρωσης.

 

  
Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Πράξη «Τηλέμαχος - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014 - 2020». Η Πράξη ξεκίνησε την 1η/10/2017 και θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2020.

Οι εταίροι της Πράξης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (δικαιούχος), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο Ο.Α.Σ.Π. και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Πράξη «Τηλέμαχος» - Υποέργο 9

Videos

Για Μικρούς και Μεγάλους

Για Μικρούς και Μεγάλους

Ελλάδα και Σεισμοί

Δελτίο σεισμού

Φωτογραφίες

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Συχνές ερωτήσεις για τους σεισμούς

Σεισμικότητα Ελλάδας

Ηφαίστειο Σαντορίνης

 

Powered by Mobics Ltd