Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ομάδες Στόχοι

Ο ΟΑΣΠ είναι ο αρμόδιος φορέας για τον σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας και δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: την Εκτίμηση του Σεισμικού Κινδύνου, την Ενίσχυση της Σεισμικής Ικανότητας των Κατασκευών με σκοπό τη μείωση της Σεισμικής Διακινδύνευσης, τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό – Μέτρα Ετοιμότητας και Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων από Σεισμό, την Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Πληθυσμού, την Ενίσχυση της Εφαρμοσμένης Έρευνας, τη Συμμετοχή στην Αντιμετώπιση Σεισμικών Συμβάντων και την Εκτίμηση του Ηφαιστειακού Κινδύνου στο Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο.

Έχοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση των καταστροφικών επιπτώσεων του σεισμού ο ΟΑΣΠ συμβάλλει στην ανάπτυξη της αντισεισμικής συνείδησης του πληθυσμού και στη βελτίωση των δεξιοτήτων του. Το επιστημονικό, τεχνικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του Οργανισμού κατηγοριοποιείται ανά ομάδα στόχο πληθυσμού.

Γρήγορη Αναζήτηση

Οδηγίες Αυτοπροστασίας από Σεισμό

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ για να μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου από τον Σεισμό.

Μάθε τι πρέπει να κάνεις ΑΠΟ ΤΩΡΑ, τι ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του σεισμού αλλά και τι ΜΕΤΑ το σεισμό.

Ελλάδα Και Σεισμοί

Η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη και η έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σεισμοί πλήττουν συχνά τη χώρα μας, μερικοί από τους οποίους είναι πολύ ισχυροί και προκαλούν επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο δομημένο περιβάλλον. 

Δείτε το ιστορικό των σεισμών που έχουν πλήξει την Ελλάδα από το 550πΧ έως σήμερα σε διαδραστικό χάρτη.

Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου

Το Πληροφοριακό Σύστημα (GIS Hellenic Accelerograms Database) διαθέτει 1097 επιταχυνσιογραφήματα για 401 σεισμούς που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου με μέγεθος M ≥4 για τη χρονική περίοδο 1973-2010.

Τα δεδομένα έχουν καταγραφεί από το Εθνικό Επιταχυνσιμετρικό Δίκτυο του οποίου την λειτουργία συντονίζει η ερευνητική μονάδα του ΟΑΣΠ (ΙΤΣΑΚ) και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα στην Ευρώπη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων ικανών να δέχονται με ασφάλεια τις σεισμικές καταπονήσεις, αποτελούσε και αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας. 

Κανονισμοί

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας ο ΟΑΣΠ έχει την ευθύνη για τη σύνταξη των αντισεισμικών κανονισμών των κατασκευών και την παροχή των στοιχείων που χρειάζονται για τον οικιστικό – πολεοδομικό – χωροταξικό – αντισεισμικό σχεδιασμό.

Παρακολούθηση Ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου

Ο ηφαιστειακός κίνδυνος είναι υπαρκτός στον ελληνικό χώρο.

Ο ΟΑΣΠ υλοποιεί δράσεις  παρακολούθησης και αξιολόγησης του ηφαιστειακού κινδύνου στα κέντρα του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου και προτείνει μέτρα προστασίας με σκοπό τη μείωση της ηφαιστειακής διακινδύνευσης. 

Δείτε τις σχετικές μελέτες στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΟΑΣΠ.

Τελευταία Νέα

Ο Προσεισμικός Έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών συμβάλλει στη χάραξη της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας και στην ορθολο

Κλιμάκιο του ΟΑΣΠ μετέβη στην περιοχή της Αταλάντης αμέσως μετά την εκδήλωση του σεισμού (M=4.8) στις 8/6/2023, για μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασ

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023, ο ΟΑΣΠ διοργάνωσε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υβριδικό σεμινάριο με στελέχη του ΤΕΕ της Αθήνας κα

Την Τετάρτη 14/6/2023 πραγματοποιήθηκε η Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού επί χάρτου με την κωδική ονομασία “Αγγίτης 2023”.

Εκδηλώσεις

ΙΤΣΑΚ

Μονάδα Έρευνας ΟΑΣΠ

Tο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ως ΝΠΔΔ με αντικείμενο την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της Τεχνικής Σεισμολογίας, της Εδαφοδυναμικής και των Αντισεισμικών Κατασκευών για τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στον άνθρωπο και στο δομημένο περιβάλλον.

Το 2011 δημιουργήθηκε η Μονάδα Έρευνας του ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ, όταν το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών καταργήθηκε από αυτοτελές νομικό πρόσωπο και ενσωματώθηκε στον Οργανισμό (ΦΕΚ180 /22-8-2011).

ΕΚΠΠΣ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών

Το ΕΚΠΠΣ λειτουργεί στο πλαίσιο της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας (Α.Μ.Σ.) του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση Μεγάλων Κινδύνων και εντάσσεται στο δίκτυο των 27 εξειδικευμένων Ευρω-Μεσογειακών Κέντρων. Συστάθηκε το 1987 και από τότε λειτουργεί με διοικητική και οικονομική υποστήριξη από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΠ.