Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο

Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου

Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση προς τον ΟΑΣΠ σε θέματα παρακολούθησης και αξιολόγησης του ηφαιστειακού κινδύνου στα κέντρα του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου, και των προτεινόμενων μέτρων προστασίας από ηφαιστειακές εκρήξεις και συνοδών τους φαινομένων (π.χ. σεισμών), με σκοπό τη μείωση της ηφαιστειακής διακινδύνευσης.