Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γεωεπιστήμονες

Ο ΟΑΣΠ συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εκτίμηση του σεισμικού και ηφαιστειακού κινδύνου. Ενισχύει τα δίκτυα σεισμογράφων, επιταχυνσιογράφων ή άλλων επιστημονικών οργάνων, τη σύνταξη νεοτεκτονικών και άλλων χαρτών καθώς και των μικροζωνικών μελετών της χώρας.

Αναλυτικότερα ο ΟΑΣΠ είναι υπεύθυνος για:

  • Την επιχειρησιακή λειτουργία σε 24ωρη βάση του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων του ΟΑΣΠ
  • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Εθνικής βάσης δεδομένων ενεργών ρηγμάτων της Ελλάδος
  • Την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος εθνικού δικτύου επιταχυνσιογράφων (GHEAD) λειτουργία
  • Τον συντονισμό του έργου του Ελληνικού Supersite (Enceladus Supersite)
  • Το συντονισμό της εκπόνησης Νεοτεκτονικών Χαρτών Ελλάδος
  • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης παρακολούθησης σε 24ωρη βάση του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου
  • Την επεξεργασία σχεδίου οδηγιών εκπόνησης ειδικών Ερευνών-Μελετών για την οικιστική ανάπτυξη και δόμηση σε περιοχές με πιθανή παρουσία σεισμικών / ενεργών ρηγμάτων

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

06/06/2024
Εκδηλώσεις
Την Τρίτη στις 4 Ιουνίου 2024 (9:30 – 12:30) πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού ενδοϋπηρεσιακό σεμινάριο με…
22/01/2024
Εκδηλώσεις
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κλιμακίου του ΟΑΣΠ μαζί με τους ειδικούς επιστήμονες του INGV στον επιστημονικό εξοπλισμό…
22/01/2024
Εκδηλώσεις
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο παρατηρητήριο του INGV στην Αίτνα, όπου έγινε ενημέρωση για τις πρόσφατες εκρήξεις της…
22/01/2024
Εκδηλώσεις
Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του INGV στην Κατάνια, όπου έγινε ενδελεχής ενημέρωση των επιστημόνων του INGV για την…
22/01/2024
Εκδηλώσεις
Οι εκπρόσωποι του ΟΑΣΠ επισκέφθηκαν την Κεντρική Διοίκηση της Πολιτικής Προστασίας στη Ρώμη, όπου έγιναν δεκτοί από…
22/01/2024
Εκδηλώσεις
Οι εκπρόσωποι του ΟΑΣΠ επισκέφθηκαν την Κεντρική Διοίκηση του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV…
22/01/2024
Νέα
Στο πλαίσιο της 24ωρης παρακολούθησης του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου καθώς και της εκτίμησης του ηφαιστειακού…