Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επίσκεψη κλιμακίου του ΟΑΣΠ στην Ιταλία για ενημέρωση εκτίμησης και διαχείρισης του ηφαιστειακού κινδύνου

Επίσκεψη κλιμακίου του ΟΑΣΠ στην Ιταλία

Στο πλαίσιο της 24ωρης παρακολούθησης του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου καθώς και της εκτίμησης του ηφαιστειακού κινδύνου, που ανέλαβε πρόσφατα ο ΟΑΣΠ (N4989/2022), κλιμάκιο του Οργανισμού, είχε συναντήσεις εργασίας με τον Πρόεδρο Prof Carlo Doglioni και στελέχη του INGV καθώς και με την Διευθύντρια και στελέχη της Διεύθυνσης Πρόγνωσης & Πρόληψης Κινδύνων της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας στη Ρώμη. Επίσης, έγιναν συναντήσεις με τους Διευθυντές και στελέχη των παραρτημάτων του INGV σε Νάπολη και Κατάνια παράλληλα με τις ξεναγήσεις στα επιχειρησιακά κέντρα του INGV τόσο στη Ρώμη, όσο στη Νάπολη και Κατάνια.

Το αντικείμενο των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση του κλιμακίου επί των διαδικασιών εκτίμησης και διαχείρισης του ηφαιστειακού κινδύνου και αφετέρου για τη διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης ενός μνημονίου συνεργασίας στα θέματα αυτά.

Τα αντικείμενα ενδιαφέροντος ήταν:

  • Η καταγραφή και ο έλεγχος των ηφαιστειακών δεδομένων (σεισμολογικών, γεωχημικών, εδαφικής παραμόρφωσης)
  • Η εκτίμηση του ηφαιστειακού κινδύνου (hazard) και της αντίστοιχης διακινδύνευσης (risk)
  • Το επίπεδο της κινητοποίησης των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
  • Ενημέρωση των πολιτών για την κατάσταση του ηφαιστείου και μέτρα αυτοπροστασίας
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα ηφαιστειακού κινδύνου

 

Συγκεκριμένα, στη Ρώμη έγινε παρουσίαση της λειτουργίας του Επιχειρησιακού Κέντρου του INGV από τον Διευθυντή του Dr Salvatore Stramondo, όπου παρακολουθείται επί 24ώρου βάσεως η σεισμική δραστηριότητα, οι επιφανειακές παραμορφώσεις καθώς και η ηφαιστειακή δραστηριότητα στο σύνολο της ιταλικής επικράτειας. Επίσης, στη Ρώμη, το κλιμάκιο έγινε δεκτό από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόγνωσης & Πρόληψης Κινδύνων της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας Paola Pagliara (Director of the Office II - Technical Scientific Activities for Risk Forecasting and Prevention), τα στελέχη της οποίας παρουσίασαν εκτενώς όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, από την παρακολούθηση της σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας μέχρι την πρόγνωση του καιρού, τη διαχείριση των εναέριων μέσων για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και την παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας για αντιμετώπιση ναυτικών ατυχημάτων. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο ξεναγήθηκε στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και ενημερώθηκε για τα πρωτόκολλα λειτουργίας του.

Στη Νάπολη, το κλιμάκιο ξεναγήθηκε από τον Διευθυντή του εκεί παραρτήματος του INGV στο Επιχειρησιακό Κέντρο καθώς και στα Φλεγραία Πεδία (Campi Flegrei), στην περιοχή Pisciarelli, και ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας και για το είδος των εγκατεστημένων οργάνων γύρω από τη συγκεκριμένη φουμαρόλη. Επισημαίνεται ότι η ηφαιστειακή αυτή δραστηριότητα με τη συνεπαγόμενη επιφανειακή σεισμικότητα έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τον πληθυσμό δεδομένου ότι τα φαινόμενα αυτά εντοπίζονται στον αστικό ιστό.

Στην Κατάνια, το τοπικό παράρτημα του INGV υπεύθυνο για την παρακολούθηση των ηφαιστείων της Αίτνας, του Στρόμπολι και του Βουλκάνο, ενημέρωσε τα μέλη του κλιμακίου για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, τους ξενάγησε στο Επιχειρησιακό Κέντρο και οργάνωσε επισκέψεις στο Ηφαιστειακό Παρατηρητήριο στην κορυφή της Αίτνας καθώς και σε διάφορους σταθμούς συλλογής δεδομένων (σεισμολογικών, γεωχημικών, εδαφικών παραμορφώσεων).

 

Συμπερασματικά, το κλιμάκιο του ΟΑΣΠ ενημερώθηκε πλήρως γύρω από τον τρόπο παρακολούθησης της γενικότερης κατάστασης των ηφαιστειακών κέντρων σε 24ωρη βάση και την εκτίμηση του ηφαιστειακού κινδύνου, τις διαδικασίες ενημέρωσης της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας από το INGV καθώς και τις διαδικασίες ενεργοποίησης των πρωτοκόλλων αντιμετώπισης μιας ηφαιστειακής κρίσης.

 

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του INGV στη Ρώμη, έγινε πρόθυμα αποδεκτή η πρόταση του ΟΑΣΠ για σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τον Οργανισμό στα θέματα της εκτίμησης του ηφαιστειακού κινδύνου, από δε τα στελέχη του INGV έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για εκπόνηση από κοινού με τον ΟΑΣΠ προτάσεων ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Το μνημόνιο αυτό θα αναφέρεται σε πεδία όπως η μεταφορά τεχνογνωσίας για την εκτίμηση του ηφαιστειακού κινδύνου αλλά και η επιχειρησιακή συνδρομή του INGV σε περιπτώσεις ηφαιστειακής κρίσης, όπως αυτής της Σαντορίνης το 2011.