Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

21/02/2024
Προσκλήσεις
Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας του Τ.Ε.Ε. και του Ο.Α.Σ.Π. για την εκπόνηση επιστημονικού έργου στα πλαίσια εκπλήρωσης του ρόλου τους ως φορείς Υλοποίησης…
12/12/2023
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση  υπηρεσιών φύλαξης, με σύστημα ασφαλείας Deep learning μέσω καμερών, του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, και σύναψη σύμβασης…
10/11/2023
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για : α) προμήθεια ανταλλακτικών έναν-τι συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (5.828,00€), συμπερι-λαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των…
01/11/2023
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την απευ-θείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας καταγραφών επιταχυνσιογράφων της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, στο πλαίσιο της…
01/11/2023
Προσκλήσεις
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
01/11/2023
Προσκλήσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού στην Αθήνα μέχρι 1.400 cc, εκπομπής CO2 μέχρι 150gr/km, κατανάλωσης βενζίνης…
21/06/2023
Προσκλήσεις
Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λήψης σημάτων των σεισμικών δονή- σεων της χώρας μας και άμεσης ενημέρωσης των υπαλλήλων του Οργανισμού προς έ- γκαιρη κινητοποίηση τους, για χρονικό διάστημα…
21/03/2023
Προσκλήσεις
«Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ και σύναψη Σύμβασης, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ…
13/03/2023
Προσκλήσεις
«Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας του ΟΑΣΠ και διαχείρισης της εικονικής μηχανής στο G-Cloud στην οποία θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενείται στην…