Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

20/05/2024
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα IT, για το προσωπικό και τους προσωπικούς υπολογιστές της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, έναντι ποσού…
30/04/2024
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα IT, για το προσωπικό και τους προσωπικούς υπολογιστές της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, έναντι ποσού…
21/03/2024
Προσκλήσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας του ΟΑΣΠ και διαχείρισης της εικονικής μηχανής στο ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος…
13/03/2024
Προσκλήσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση  παροχής νομικών υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), στο πλαίσιο ολοκληρωμένης συμμόρφωσης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ…
28/02/2024
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για : α) προμήθεια ανταλλακτικών έναντι συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (5.828,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων…
21/02/2024
Προσκλήσεις
Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας του Τ.Ε.Ε. και του Ο.Α.Σ.Π. για την εκπόνηση επιστημονικού έργου στα πλαίσια εκπλήρωσης του ρόλου τους ως φορείς Υλοποίησης…
12/12/2023
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση  υπηρεσιών φύλαξης, με σύστημα ασφαλείας Deep learning μέσω καμερών, του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, και σύναψη σύμβασης…
10/11/2023
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για : α) προμήθεια ανταλλακτικών έναν-τι συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (5.828,00€), συμπερι-λαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των…
01/11/2023
Προσκλήσεις
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την απευ-θείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας καταγραφών επιταχυνσιογράφων της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, στο πλαίσιο της…
01/11/2023
Προσκλήσεις
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ