Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

21/06/2023
Προσκλήσεις
Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λήψης σημάτων των σεισμικών δονή- σεων της χώρας μας και άμεσης ενημέρωσης των υπαλλήλων του Οργανισμού προς έ- γκαιρη κινητοποίηση τους, για χρονικό διάστημα…
21/03/2023
Προσκλήσεις
«Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ και σύναψη Σύμβασης, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ…
13/03/2023
Προσκλήσεις
«Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας του ΟΑΣΠ και διαχείρισης της εικονικής μηχανής στο G-Cloud στην οποία θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενείται στην…