Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσκλήσεις

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα IT, για το προσωπικό και τους προσωπικούς υπολογιστές της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, έναντι ποσού τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ (4.092,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ ποσοστού 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του ΟΑΣΠ, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ