Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσκλήσεις

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση  υπηρεσιών φύλαξης, με σύστημα ασφαλείας Deep learning μέσω καμερών, του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, και σύναψη σύμβασης, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, έναντι συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός ευρώ (5.431,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  εκ ποσοστού 24%».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ