Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσκλήσεις

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη Συλλογή Στοιχείων Παθολογίας  Βυζαντινών Εκκλησιών, καθώς και της  Σύνταξης και  Έκδοσης, των Πρακτικών της Διαβαλκανικής  Ημερίδας  που θα λάβει  χώρα στα Ιωάννινα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ