Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση  παροχής νομικών υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), στο πλαίσιο ολοκληρωμένης συμμόρφωσης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του Ν.4624/2019, για χρονικό διάστημα ενός έτους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ