Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ελληνικό Supersite (Enceladus Supersite)

https://greeksupersite.eu

Η πρωτοβουλία GEO Geohazard Supersites and Natural Laboratory initiative (GSNL) είναι μια διεθνής συνεργασία σε εθελοντικό επίπεδο που στοχεύει στη βελτίωση, μέσω της «Ανοικτής Επιστήμης» (Open Science approach), της γεωφυσικής έρευνας και της εκτίμησης των γεωκινδύνων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Sendai για τη μείωση των επιπτώσεων των καταστροφών για την περίοδο 2015-2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030). Επιλεγμένες περιοχές παγκοσμίως οι οποίες εμφανίζουν υψηλή σεισμική / ηφαιστειακή διακινδύνευση (seismic / volcanic risk), καλούνται «Supersites» και οι επιστημονικές ομάδες που τις μελετούν, αξιολογούνται για την επιστημονική τους δράση κάθε διετία (https://geogsnl.org/). Για τη μελέτη των περιοχών αυτών, διαστημικές υπηρεσίες προσφέρουν δωρεάν υψηλού κόστους δορυφορικές εικόνες (οπτικές, radar) με τον όρο να χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Geohazards Supersites & Natural Laboratories Scientific Advisory Committee (GSNL SAC) και του Committee on Earth Observation Satellites (CEOS), ο ΟΑΣΠ σχεδίασε την πρότασή του για το ελληνικό Supersite - Enceladus HellenIc Supersite (Evoikos, Corinth Rift and Ionian Sea) (http://greeksupersite.eu/, http://apollo.geosystems-hellas.gr/greeksupersite/), η οποία έγινε αποδεκτή από το CEOS το Νοέμβριο του 2016. Από το 2018 και μέχρι σήμερα, συντονιστής είναι ο Δρ Σπυρίδων Λαλεχός, Γεωφυσικός, Προϊστάμενος του Τμ. Σεισμοτεκτονικής του ΟΑΣΠ με αναπληρωτή τον Δρ Θωμά Σαλονικιό, Πολ. Μηχανικό, Κύριο Ερευνητή της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ. 

Το συγκεκριμένο Supersite περιλαμβάνει τις περιοχές των Ιονίων νήσων (εξαιρουμένων των Παξών και της Κέρκυρας) και των κόλπων Κορινθιακού και Β. Ευβοϊκού (https://geo-gsnl.org, http://greeksupersite.eu), καθώς και την περιοχή της Αττικής οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή σεισμική διακινδύνευση (seismic risk) λόγω της υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας σε συνδυασμό με τη μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού (πάνω από το 50% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδος), την τεράστια τουριστική κίνηση ετησίως στις περιοχές αυτές καθώς την παρουσία σημαντικότατων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο ερευνητικό αυτό σχήμα συμμετέχουν, εκτός του ΟΑΣΠ, 12 ακόμα φορείς (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα) καθώς και 2 ιδιωτικές εταιρείες από την Ελλάδα

Ερευνητικοί φορείς:

 1. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Γεωφυσικής & Γεωθερμίας, Εργαστήριο Γεωφυσικής
 2. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εργαστήριο Σεισμολογίας
 3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου, Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας
 4. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Γεωφυσικής
 5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων & Δορυφορικών Εφαρμογών
 6. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας
 7. Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας
 8. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Σεισμολογίας
 9. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωγραφίας
 10. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
 11. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 12. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
 13. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) (συντονιστής)

Ιδιωτικές εταιρείες:

 1. Geosystems Hellas S.A. 
 2. PLANETEK HELLAS

Στο πλαίσιο έρευνας του Enceladus Hellenic Supersite ανατέθηκαν δύο (2) ερευνητικά έργα με στόχο αφενός την εκτίμηση της συνολικής διακριτής παραμόρφωσης της περιοχής του Enceladus Supersite διαχρονικά μέσω της ανάλυσης δεδομένων μόνιμων δικτύων GNSS (Ε.Μ.Π./Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών-Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου) και αφετέρου την εκτίμηση της συνολικής κατανεμημένης παραμόρφωσης μέσω της επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων Radar (μέθοδος InSAR) (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο/ Τμήμα Γεωγραφίας)