Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ευρωκώδικες

Το 1995 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ευρωκωδίκων – ΥΠΕΧΩΔΕ, της οποίας κύριο έργο ήταν η μετάφραση των Ευρωκωδίκων και η σύνταξη των Εθνικών Προσαρτημάτων και των αιτιολογικών εκθέσεων. Η Επιτροπή αυτή ήταν υπεύθυνη για όλες τις ενέργειες που σχετίζονταν με την υλοποίηση της εφαρμογής των Ευρωκωδίκων στη χώρα μας. Tο 2009 ολοκληρώθηκε το έργο της.

Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 10 κύρια ευρωπαϊκά πρότυπα και υποδιαιρούνται σε 58 μέρη. Αναλυτικότερα, υπάρχουν οι εξής Ευρωκώδικες:

Ευρωκώδικας: Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων,
Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα,
Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα,
Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα,
Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα,
Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών,
Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιΐα,
Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός,
Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών,
Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1457/Β/05-06-2014 εγκρίθηκε η εφαρμογή και χρήση των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα.

Ο ΟΑΣΠ εκπροσωπείται στην Επιτροπή Τ67 του ΕΛΟΤ (Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης του ΕΛΟΤ) η οποία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, επικαιροποίηση και διόρθωση των κειμένων που εκδίδονται ως πρότυπα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN, από τον Αριστόδημο Χατζηδάκη, Πολιτικό Μηχανικό, Αναπληρωτή Προέδρου ΔΣ του ΟΑΣΠ με αναπληρώτριά του την Ε. Πέλλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αντισεισμικού Σχεδιασμού ΟΑΣΠ.