Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – 2000

Ο Αντισεισμικός Κανονισμός κάθε χώρας είναι το νομικό κείμενο που περιέχει το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για το σχεδιασμό αντισεισμικών κατασκευών, το οποίο αναθεωρείται και επικαιροποιείται όποτε κριθεί αναγκαίο.

O πρώτος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός στην Ελλάδα συντάχθηκε και άρχισε να ισχύει το 1959. Το 1984 συμπληρώθηκε με πρόσθετα άρθρα, η αποκλειστική εφαρμογή των οποίων άρχισε το 1985.

Το 1995 τέθηκε σε αποκλειστική εφαρμογή ο ΝΕΑΚ (Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός), ενώ από το 2001 ισχύει ο ΕΑΚ – 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός - 2000). Από τότε μέχρι σήμερα, στο αρχικό κείμενο του ΕΑΚ - 2000 έχουν γίνει τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και διευκρινήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες.
Το 2003 συμπεριλήφθηκε στον Κανονισμό ο Νέος Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας. Στο Χάρτη αυτό υπάρχουν 3 Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας σε αντίθεση με τον προηγούμενό του που υπήρχαν 4.

Για θέματα που αφορούν στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό αρμόδια είναι η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης Κανονισμών του ΟΑΣΠ

  • ΦΕΚ 781/Β/2003: Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού-ΕΑΚ-2000»
  • ΦΕΚ 1153/Β/2003: Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού-ΕΑΚ-2000» όπως ισχύει
  • ΦΕΚ 1154/Β/2003: Τροποποίηση διατάξεων του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού-ΕΑΚ-2000» λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας
  • ΦΕΚ 270/Β/2010: Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού-ΕΑΚ-2000» όπως ισχύει
  • ΦΕΚ 1457/Β/2014: Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα 
  • ΦΕΚ 350/Β/2016: Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια

Εισαγωγικό κείμενο κωδικοποίησης

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Κωδ.
1. ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Σελ 1-9) xls
2. ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ (Σελ 1-5) xls
3. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ (Σελ 1-31) xls
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ (Σελ 1-4) xls
5. ΠΕΔΙΛΑ (Σελ 1-5) xls
6. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (Σελ 1-7) xls
7. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ (Σελ 1-89) xls
8. ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Σελ 1-27) xls
9. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Σελ 1-12) xls
10. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σελ 1-2) xls
11. ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ (Σελ 1-10) xls
12. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ (Σελ 1-118) xls
13. ΡΩΓΜΕΣ (Σελ 1-3) xls
14. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ (Σελ 1-152) xls
15. ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ (Σελ 1-22) xls
16. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ (Σελ 1-98) xls
17. ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (Σελ 1-39) xls
18. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ (Σελ 1-96) xls
19. ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Σελ 1-128) xls
20. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ xls
21. ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΑΚ&ΕΚΩΣ (Σελ 1-29) xls

 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις της Ομάδας Μελέτης Υποστήριξης Ε.Α.Κ.- Ε.Κ.Ω.Σ. – Κωδικοποίηση
(Τελευταία ενημέρωση, Φεβρουάριος 2015)

Την τελευταία ενημέρωση της Κωδικοποίησης (συνεδρίαση 24η έως 25η ) επιμελήθηκαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΟΑΣΠ, Μάρθα Φωτοπούλου MSc και Διονυσία Παναγιωτοπούλου MSc.

Την αναθεώρηση της Κωδικοποίησης (συνεδρίαση 7η έως 23η ) επιμελήθηκαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΟΑΣΠ, Μάρθα Φωτοπούλου MSc και Διονυσία Παναγιωτοπούλου MSc.

Το 1ο μέρος της κωδικοποίησης (συνεδρίαση 1η έως 6η ) επιμελήθηκαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΟΑΣΠ, Κωνσταντίνος Μπάκας και Δρ. Βασίλης Μώκος.