Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος – 2000

Το 1954 συντάχθηκε ο πρώτος Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος, στη χώρα μας. Το 1991 θεσπίστηκε ο Νέος Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από  Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΝΕΚΩΣ), η αποκλειστική εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε το 1995.

Το Νοέμβριο του 2000 παραδόθηκε στον ΟΑΣΠ ο αναθεωρημένος Κανονισμός με τίτλο: Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος  - 2000 (ΕΚΩΣ - 2000), ο οποίος τέθηκε σε αποκλειστική εφαρμογή από την 1-7-2001.

Για θέματα που αφορούν στον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος αρμόδια είναι η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης Κανονισμών του ΟΑΣΠ.

  • ΦΕΚ 1153/Β/2003: Διόρθωση Παροραμάτων του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000
  • ΦΕΚ 447/Β/2004: Συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000 
  • ΦΕΚ 576/Β/2005: Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού
  • ΦΕΚ 270/Β/2010: Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισμού ΕΚΩΣ 2000
  • ΦΕΚ 1457/Β/2014: Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Κωδ.
1. ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Σελ 1-9)  xls
2. ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ (Σελ 1-5)  xls
3. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ (Σελ 1-31)  xls
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ (Σελ 1-4)  xls
5. ΠΕΔΙΛΑ (Σελ 1-5)  xls
6. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (Σελ 1-7)  xls
7. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ (Σελ 1-89)  xls
8. ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Σελ 1-27)  xls
9. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Σελ 1-12)  xls
10. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σελ 1-2)  xls
11. ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ (Σελ 1-10)  xls
12. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ (Σελ 1-118)  xls
13. ΡΩΓΜΕΣ (Σελ 1-3)  xls
14. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ (Σελ 1-152)  xls
15. ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ (Σελ 1-22)  xls
16. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ (Σελ 1-98)  xls
17. ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (Σελ 1-39)  xls
18. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ (Σελ 1-96)  xls
19. ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Σελ 1-128)  xls
20. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  xls
21. ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΑΚ&ΕΚΩΣ (Σελ 1-29)  xls

Ερωτήσεις – Απαντήσεις της Ομάδας Μελέτης Υποστήριξης Ε.Α.Κ.- Ε.Κ.Ω.Σ. – Κωδικοποίηση
(Τελευταία ενημέρωση, Φεβρουάριος 2015)

Την τελευταία ενημέρωση της Κωδικοποίησης (συνεδρίαση 24η έως 25η ) επιμελήθηκαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΟΑΣΠ, Μάρθα Φωτοπούλου MSc και Διονυσία Παναγιωτοπούλου MSc.

Την αναθεώρηση της Κωδικοποίησης (συνεδρίαση 7η έως 23η ) επιμελήθηκαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΟΑΣΠ, Μάρθα Φωτοπούλου MSc και Διονυσία Παναγιωτοπούλου MSc.

Το 1ο μέρος της κωδικοποίησης (συνεδρίαση 1η έως 6η ) επιμελήθηκαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΟΑΣΠ, Κωνσταντίνος Μπάκας και Δρ. Βασίλης Μώκος.