Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κανονισμός Επεμβάσεων

Σκοπός του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) είναι η θεσμοθέτηση κριτηρίων για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφισταμένων δομημάτων ή μελών τους, με φέροντα οργανισμό από ωπλισμένο σκυρόδεμα (με βλάβες ή χωρίς βλάβες) και κανόνων εφαρμογής για τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό τους, καθώς και για τις ενδεχόμενες επεμβάσεις, επισκευές ή ενισχύσεις.

Τον Μάιο του 2019 συστάθηκε η Επιτροπή Εποπτείας με αντικείμενο την «Υποστήριξη Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)». Έργο της Επιτροπής είναι η απάντηση σε ερωτήματα χρηστών επί θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Η επεξεργασία των εν λόγω ερωτημάτων και απαντήσεων πολύ συχνά αποτελεί την αφετηρία βελτιωτικών αναθεωρήσεων του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μέλη της Επιτροπή Εποπτείας είναι οι:

 1. Δρίτσος Στέφανος, Ομ. Καθ. Παν/μίου Πατρών, (συντονιστής)
 2. Ταστάνη Σουσάνα, Επικ. Καθ. ΔΠΘ (αναπληρώτρια του συντονιστή)
 3. Τρέζος Κωνσταντίνος, Καθ. ΕΜΠ
 4. Παπανικολάου Βασίλειος, Επικ. Καθ. ΑΠΘ
 5. Αβραμίδης Ελευθέριος, Πολ. Μηχ.
 6. Αντύπας Σταύρος, Πολ. Μηχ.
 7. Θεοδωράκης Σταύρος, Πολ. Μηχ.
 8. Παναγιωτάκος Τηλέμαχος, Δρ Πολ. Μηχ.
 9. Χρονόπουλος Μιλτιάδης, Πολ. Μηχ.
 10. Λεκίδης Βασίλης, Δρ Πολ. Μηχ., Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ
 11. Μορφίδης Κωνσταντίνος, Δρ Πολ. Μηχ., Εντεταλμένος Ερευνητής ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ
 12. Μπαρδάκης Βασίλης Δρ Πολ. Μηχ.
 13. Μπάρος Δημήτριος, Δρ Πολ. Μηχ.
 14. Μπουκουράκης Σωτήρης, Πολ. Μηχ. υπάλληλος ΔΑΕΦΚ
 15. Μώκος Βασίλης, Δρ Πολ. Μηχ., Προϊστ. Δ/νσης ΔΑΕΦΚ-ΚΕ Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
 16. Σαλονικιός Θωμάς Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ
 17. Πέλλη Ευαγγελία, Δρ Πολ. Μηχ., Προϊστ. Δ/νσης Αντισεισμικού Σχεδιασμού ΟΑΣΠ
 18. Παναγιωτοπούλου Διονυσία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ. Αντισεισμικής Τεχνολογίας ΟΑΣΠ
 19. Πανουτσοπούλου Μαρία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ. Προγραμματισμού ΟΑΣΠ
 20. Θωμά Θέκλα, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ. Ετοιμότητας Παροχής Βοήθειας του ΟΑΣΠ (γραμματέας)
 21. Ζάγορα Γαβριέλα, Πολ. Μηχ. MSc, υπάλληλος ΟΑΣΠ
 22. Ταρναβά Κατερίνα, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Κέντρου Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων ΟΑΣΠ
 23. Γιαρλέλης Χρήστος, Πολ. Μηχ. MSc
 24. Ρεπαπής Κων/νος, Αν. Καθ. Παν/μίου Δυτικής Αττικής

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε ερωτήματα για διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ:

Υποβολή ερωτήματος