Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υποβολή Ερωτήματος για Διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ

Απαραιτήτως αναγράφεται η Παράγραφος, καθεαυτή ή και σε συσχετισμό με άλλες παραγράφους του ΚΑΝΕΠΕ
Σύντομη διατύπωση συγκεκριμένου ερωτήματος, ενδεικτικώς μέχρι 150 λέξεις
Τα ερωτήματα μπορεί να είναι γενικότερου ή και ειδικότερου ενδιαφέροντος, που αφορούν σε διευκρινίσεις ή ερμηνεία διατάξεων του Κανονισμού και δεν θα περιγράφουν συγκεκριμένη κατασκευή