Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παλαιοί Κανονισμοί

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Αντισεισμικοί Κανονισμοί και οι Κανονισμοί Οπλισμένου Σκυροδέματος που είχαν θεσπιστεί και εφαρμόζονταν πριν από τους σύγχρονους ισχύοντες Κανονισμούς.

Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1928-11-07 ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΦΕΚ_234a_28
1931-10-29 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΦΕΚ 375 A 1931 
1947-08-11 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟ 2_10_31 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΚ 165 A 1947 
1959-02-26 Β.Δ. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΚ_36A_1959 
1959-09-14 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟ 19.2.59 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ 36Α) ΦΕΚ_190A_1959 
1984-04-16 Β.Δ. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΕΚ 36Α 1959) ΦΕΚ_239Β_1984 
1985-10-01 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Β.Δ. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΦΕΚ 36Α 1959) ΦΕΚ_587Β_1985 
1992-10-12 ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΚ 613 B 1992 
1995-06-20 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΑΚ ΦΕΚ534Β_1995 
1995-07-06 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΑΚ ΦΕΚ 588Β_1995 
1999-12-20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΚ 2184Β_1999 
2000-12-22 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΚΩΣ2000 & ΝΕΑΚ2000 ΦΕΚ 1564Β_2000 
2003-06-18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΑΚ 2000 ΦΕΚ 781Β_2003 
2003-08-12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΑΚ2000 ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΚ 1154Β_2003 
2010-03-16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΩΣ2000 & ΕΑΚ2000 ΦΕΚ 270Β_2010