Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης Κανονισμών

Το αντικείμενο της Επιτροπής είναι η παροχή γνωμοδοτήσεων και προτάσεων προς τον ΟΑΣΠ σε θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΑΚ-ΕΚΩΣ, ΚΑΝΕΠΕ, ΚΑΔΕΤ, Ευρωκώδικες, ΦΕΚ 350 Β/2016, και ΦΕΚ 1457 Β/2014) με σκοπό την ορθότερη εφαρμογή των κανονισμών αυτών.

Η ανωτέρω Επιτροπή συντίθεται από τα εξής μέλη:  

 1. Γιαρλέλης Χρήστος,  Πολ. Μηχ. ΕΜΠ 
 2. Δρίτσος Στέφανος, Ομοτ. Καθ. Τμ. Πολ. Μηχ. Παν/μίου Πατρών (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
 3. Ζυγούρης Νικόλαος, Δρ Πολ. Μηχ.
 4. Καρακώστας Χρήστος, Δρ Πολ. Μηχ.
 5. Κωστίκας Χρήστος, Πολ. Μηχ. 
 6. Λεκίδης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ.
 7. Μάκρα  Κωνσταντίνα, Δρ Πολ. Μηχ.,  Κύρια Ερευνήτρια ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ 
 8. Μαλακάτας Νικόλαος, Δρ Πολ. Μηχ.
 9. Μπαρδάκης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ.
 10. Μώκος Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ., Γενικός Διευθυντής ΟΑΣΠ
 11. Παναγιωτάκος Τηλέμαχος, Δρ Πολ. Μηχ. 
 12. Παναγιωτοπούλου Διονυσία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ. Αντισεισμικής Τεχνολογίας ΟΑΣΠ (Γραμματέας)
 13. Πανουτσοπούλου Μαρία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ. Προγραμματισμού ΟΑΣΠ (Αναπληρώτρια Γραμματέας)
 14. Πέλλη Ευαγγελία, Δρ Πολ. Μηχ.,Msc, Δ/ντρια Δ/νσης Αντισεισμικού Σχεδιασμού ΟΑΣΠ
 15. Ρεπαπής Κωνσταντίνος, Δρ Πολ. Μηχ., Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΔΑ
 16. Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολ. Μηχ., Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ 
 17. Σπυράκος Κωνσταντίνος, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ 
 18. Στυλιανίδης Κοσμάς, Ομότ. Καθ. ΑΠΘ
 19. Ταρναβά Κατερίνα, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ. ΚΗΕΣ
 20. Ταστάνη Σουσάνα, Επίκουρος Καθ. ΔΠΘ
 21. Φωτοπούλου Μάρθα, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ. Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης ΟΑΣΠ 
 22. Χατζηδάκης Αριστόδημος Πολ. Μηχ. (Πρόεδρος)
 23. Ψυχάρης Ιωάννης, Καθ. ΕΜΠ

Πρόεδρος: Χατζηδάκης Αριστόδημος Πολ. Μηχ., Αναπληρωτής Πρόεδρος ΟΑΣΠ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δρίτσος Στέφανος, Ομοτ. Καθ. Τμ. Πολ. Μηχ. Παν/μίου Πατρών
Γραμματέας Επιτροπής: Παναγιωτοπούλου Διονυσία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ. Αντισεισμικής Τεχνολογίας ΟΑΣΠ
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Πανουτσοπούλου Μαρία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ. Προγραμματισμού ΟΑΣΠ