Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσεισμικός Έλεγχος Μνημείων

Στο πλαίσιο της Αντισεισμικής Πολιτικής σε σχέση με την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τόσο στον ΟΑΣΠ όσο και στο Ε.Κ.Π.Π.Σ., προωθούνται Διευρωπαϊκές Δραστηριότητες και Πολιτικές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Ερευνητικές Εργασίες

α/α

Τίτλος

Φορέας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έτος παράδοσης

1

Συμπεριφορά σε σεισμική καταπόνηση των ιστορικών και παραδοσιακών κατασκευών: Η περίπτωση του Αιγαίου.

https://www.oasp.gr/assigned_program/2320 

Ε.Μ.Π.

Π. Τουλιάτος

2001

2

Μελέτη τοιχοποιίας ενισχυμένης με οριζόντια ξύλινα στοιχεία στο σώμα της τοιχοποιίας (ξυλοδεσιές) – Σύνταξη οδηγιών για δομητικές επεμβάσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ

Ε.Μ.Π.

Π. Τουλιάτος

2005

3

Θέματα Γεωτεχνικής και Αλληλεπίδρασης Εδάφους - Μνημείων

Ε.Μ.Π.

Γ. Μπουκοβάλας

2009

4

Προσχέδιο Ρυθμιστικού Πλαισίου για τις Δομητικές Επεμβάσεις και την Αντισεισμική Προστασία των Μνημείων.

Ε.Μ.Π.

Θ. Τάσσιος

2010

5

Περιληπτικό Σχέδιο Ρυθμιστικού Κειμένου για τις Δομητικές Επεμβάσεις και την Αντισεισμική Προστασία των Μνημείων.

Ε.Μ.Π.

Ε. Βιντζηλαίου

2011

6

STATE OF THE ART REPORT FOR THE ANALYSIS METHODS FOR UNREINFORCED MASONRY HERITAGE STRUCTURES AND MONUMENTS

 

Σ. Πανταζοπούλου

2013

7

Αξιολόγηση μεθοδολογίας δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία και εφαρμογή της μεθοδολογίας σε 4 επιλεγμένα κτίρια του ιστορικού κέντρου του Ναυπλίου.

Παν. Πατρών

Σ. Δρίτσος

2014

9

Κατηγοριοποίηση δομικών τύπων Μνημείων και προσδιορισμός παραμέτρων που επηρεάζουν τη δομική τους συμπεριφορά.

Ομάδα μελέτης

Ομάδα μελέτης

2015

11

Προσεισμικός Έλεγχος Μνημείων

Ομάδα μελέτης.

Ομάδα μελέτης

2016

14

Επαλήθευση των Μεθοδολογιών Προσεισμικού Ελέγχου Μνημείων

Ομάδα Μελέτης

Ι. Ψυχάρης

2018

15

Πρωτοβάθμιος Προσεισμκός Έλεγχος Λιθόκτιστων Μνημείων (τοξωτά γεφύρια - κοινοστοιχίες)

Ομάδα Μελέτης

Ι. Ψυχάρης

2019

16

Εκτίμηση Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ιστορικού Κέντρου της Λευκάδας

Ομάδα Μελέτης

Ι. Ψυχάρης

2019

17

Προσεισμικός Έλεγχος Τρωτότητας Παραδοσιακών Κτιρίων Περιόδου Τουρκοκρατίας στην Παλιά Πόλη της Ρόδου

 

Ι.Α. Ντουρακόπουλος

2021

18 Atlas of the Monuments of Greece classified according to their seismic behavior Ομάδα Μελέτης Ομάδα Μελέτης 2022