Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσεισμικός Έλεγχος

Στην Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα στην Ευρώπη και έκτη παγκοσμίως, ο αντισεισμικός σχεδιασμός και η κατασκευή δομημάτων ικανών να δέχονται με ασφάλεια τις σεισμικές καταπονήσεις, αποτελούσε και αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας.

Με δεδομένο ότι ο 1ος Αντισεισμικός Κανονισμός εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα το 1959 και βελτιώθηκε σημαντικά με πρόσθετα άρθρα το 1984 & 1985, δημιουργείται η ανάγκη σε υφιστάμενες κατασκευές που αποτελούν κρίσιμες υποδομές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, να εξεταστεί η αντισεισμική φέρουσα ικανότητά τους.

Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, προκειμένου να καθοριστούν οι ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ σε εθνικό επίπεδο για λήψη περαιτέρω μέτρων.

Ο Προσεισμικός Έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών συμβάλλει στη χάραξη της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας και στην ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα του Προσεισμικού Ελέγχου αξιοποιούνται στον προγραμματισμό ενεργειών προληπτικού χαρακτήρα και στη στοχευμένη αναβάθμιση της σεισμικής επάρκειας των υφιστάμενων κατασκευών.