Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υποβολή Ερωτήματος για Προσεισμικό Έλεγχο Κτιρίων

Σύντομη διατύπωση συγκεκριμένου ερωτήματος, ενδεικτικώς μέχρι 150 λέξεις
Τα ερωτήματα μπορεί να είναι γενικότερου ή και ειδικότερου ενδιαφέροντος, που αφορούν σε διευκρινίσεις ή ερμηνεία διατάξεων της μεθοδολογίας