Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ερευνητικά Προγράμματα που χρηματοδοτεί ο ΟΑΣΠ

Με σκοπό τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, ο ΟΑΣΠ αναρτά στην ιστοσελίδα του τα αποτελέσματα των Ερευνητικών Προγραμμάτων που έχει αναθέσει από τη σύστασή του. Οι παρουσιαζόμενες απόψεις, προτάσεις, μέθοδοι και λύσεις, απηχούν τις απόψεις των ερευνητών, δεν αποτελούν υποδείξεις του ΟΑΣΠ και δεν υποκαθιστούν τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η χρήση των αποτελεσμάτων των Ερευνητικών Προγραμμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με το Νόμο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις διατάξεις περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, και την επιστημονική δεοντολογία.

Α/Α Τίτλος Φορέας Εκτέλεσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έτος Παράδοσης
1 ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α., Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Δρακόπουλος Ι. 1986
2 ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Παπαζάχος Β. 1986
3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1986
4 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1986
5 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1986
6 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ Νο 8 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1985
7 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Φαρδής Μιχ. 1985
8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 20/6/1978 ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΑΣΚ., ΥΠ.Δ.Ε. / Υ.Α.Σ.Β.Ε. Πενέλης Γ. 1987
9 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Π.Θ./ ΕΡΓ. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Καλευράς Βλαδ. 1987
10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1984 ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΜΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Παπαγεωργίου Ευσταθ. 1985
11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1987
12 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1984 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1987
13 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1984: Α) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ "ΑΡΚΕΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ", Β) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ "ΠΡΑΚΤΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ", Γ) ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Πλαϊνης Παν. 1987
14 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΣΤΑΤΙΚΗΣ" ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Τάσιος Θεοδοσ. 1987
15 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1992-1995: ΣΧΕΔΙΟ 1989 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τσικνιάς Τηλ. 1989
16 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1992-1995: ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1992 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1992
17 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1992-1995 (ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ 1992): ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1995 ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1992 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τσικνιάς Τηλ. 1995
18 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1992-1995 (ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ 1992): ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" ΣΤΟΝ Α/Κ 1992) ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Αγγελίδης Σωκρ. 1994
19 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1992-1995 (ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ 1992): ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1992 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1994-1995 Ο.Α.Σ.Π. Ο.Α.Σ.Π. 1995
20 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1989 ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ.): ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΑΞ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Πλάκας Αλ. 1989
21 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1989 ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ.): ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΜΟΝ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. (ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1989
22 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992(ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1989 ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ.): ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΜΟΝ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. (ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ). ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τσικνιάς Τηλ. 1989
23 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1989 ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ.): ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΜΟΝ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. (ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Παπαγεωργίου Ευσταθ. 1989
24 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992): ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992 ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΜΕΜΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Χρονέας Ν. 1992
25 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωστίκας Χρ. 1994
26 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ντώνας Ρωμ. 1995
27 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Κόλιας Β. 1995
28 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τσικνιάς Τηλ. 1995
29 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Καραμάνος Αντ. 1994
30 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 5 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (16/ β1+ β2+ β3+ β4+ β5) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟ Ο.Α.Σ.Π. Ο.Α.Σ.Π. 1995
31 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1986
32 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Τάσιος Θεοδοσ., Φαρδής Μιχ. 1987
33 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1986 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Φαρδής Μιχ. 1987
34 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Καρύδης Παν. 1987
35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 1986 ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Αργυράκης Κ. 1987
36 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 1986 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥ-ΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Ζαχαρόπουλος Ευσταθ. 1987
37 ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΕΠΤ. 1986 Δ.Π.Θ. / ΕΡΓ. ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Καλευράς Βλαδ. 1987
38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΥΠΩΝ-ΒΑΘΜΩΝ-ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΕΙΣΜΟΙ 1986) Δ.Π.Θ. / ΕΡΓ. ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Καλευράς Βλαδ. 1987
39 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 1986. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Δ.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σαββίδης Σ. 1987
40 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1986 Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Γκαζέτας Γ. 1987
41 ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 1986 ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΑΝΩΔΟΜΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Γκαζέτας Γ. 1987
42 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΕΧΩΔΕ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΕΔΕ 1987
43 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αθανασόπουλος Γ. Α. 1987
44 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΒΛΑΒΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΕΙΣΜΟΣ 1986) Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ, Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Κυρατζή Αναστ., Λεκίδης Β. 1987
45 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Πιτιλάκης Κυριαζ. 1987
46 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Πιτιλάκης Κυριαζ. 1987
47 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 1986 ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Καρύδης Παν., Μάργαρης Β. 1986
48 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ., Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Γκαζέτας Γ., Μακρόπουλος Κ. 1986
49 ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΕΧΩΔΕ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ8 Κούκης Γ. 1987
50 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ, Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Καρύδης Παν., Λεβεντάκης Γ. 1986
51 ΜΑΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ι.Γ.Μ.Ε. Ελευθερίου Α., Μουγιάρης Ν. 1986
52 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 1:5.000 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Μαριολάκος Ηλ. 1987
53 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κουμαντάκης Ι. 1987
54 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Παπανικολάου Δ. 1987
55 ΜΙΚΡΟΒΑΡΥΤΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩ-ΣΗΣ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΣΤΟ Ν-ΝΔ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Λάγιος Ευάγγ. 1987
56 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1986 ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.Γ.Μ.Ε. Στείρος Ευσταθ. 1988
57 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1986 Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Μακρόπουλος Κ. 1987
58 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΣΕΙ-ΣΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Μακρόπουλος Κ. 1987
59 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Μακρόπουλος Κ., Χατζηδημητρίου Π. 1986
60 ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΒΑΡΥΤΙΚΕΣ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ) Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Μακρόπουλος Κ. 1987
61 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΜΕΣΣΗΝΗ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΦΙΛΙΑΤΡΑ) Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Μακρόπουλος Κ. 1987
62 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Παπαζάχος Β. 1987
63 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α., Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Δρακόπουλος Ι., Μακρόπουλος Κ. 1987
64 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1986 - ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΟΣΕΙΣΤΩΝ Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Μακρόπουλος Κ. 1987
65 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ, ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α., Ε.Κ.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ., Ι.Τ.Σ.Α.Κ., ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Δελήμπασης Ν., Λατουσάκης Ι., Μακρόπουλος Κ., Μάργαρης Β., Παπαζάχος Β., Παπούλια Ι., Σταυρακάκης Γ., Τσελέντης Γερ., Χατζηδημητρίου Π. 1987
66 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1987
67 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1994
68 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - Ν. ΕΥΒΟΪΚΟΥ Ε.Κ.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Χρόνης Γ. 1989
69 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Ε.Κ.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Χρόνης Γ. 1989
70 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ Ε.Κ.Θ.Ε. Χρόνης Γ. 1997
71 ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Φερεντίνος Γ. 1987
72 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ξειδάκης Γ. 1988, 1990
73 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 1986 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Αργυράκης Κ. 1987
74 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΕΠΤ.1986 ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1987
75 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1987
76 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Γιακουμή Μ., Δελλαδέτσιμας Π. Μ. 1985
77 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ.ΙΙ: ΠΟΛΗ & ΚΟΙΝ.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Βασενχόβεν Λουδοβ. 1987
78 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / Τ.Α.Σ.Π. Μαλτζάρης Αθ., Μπούρας Βεν.
79 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ζησιάδης Αν., Κουντούρης Γ. 1989, 1993
80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Βλάχος Ι. 1988
81 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗ-ΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ζησιάδης Αν., Παπακυριακόπουλος Π. 1988, 1997
82 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Κ.Π.Α. / ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σολδάτος Κ. 1989
83 ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Βέης Γ., Μπαλοδήμος Δ. 1989
84 ΙΔΡΥΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WEGENER ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μπιλλήρης Χαριλ. 1989
85 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ LANDSAT ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Μ.Π. / ΤΕΡΓ. ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Ρόκος Δ. 1990
86 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΚΤ.1987 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ, ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α. Λατουσάκης Ι., Παναγιωτόπουλος Δ. 1988
87 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΣΕΙΣΜΟΣ 16.10.1988) Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Λέκκας Ευθ., Μαριολάκος Ηλ. 1989
88 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β.Α.Ν.: ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Β.Α.Ν. Ε.Κ.Π.Α./ ΤΜ.ΦΥΣ./ ΤΟΜ.Α΄ ΦΥΣ.ΣΤΕΡ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βαρώτσος Π. 1986
89 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β.Α.Ν.: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΤΕΛΛΟΥΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β.Α.Ν. ΜΕΜΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝ.ΟΜ.ΒΑΝ) Χατζηϊωάννου Δαν. 1988
90 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β.Α.Ν.: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ Β.Α.Ν ΜΕΜΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝ.ΟΜ.ΒΑΝ) Νομικός Κ. 1988
91 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β.Α.Ν.: ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΛΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ (SES) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΟΥΨΑΛΑΣ ΣΟΥΗΔΙΑ / ΙΝΣΤ.ΓΕΩΦ./ ΣΕΙΣΜΟΛ.ΤΜ. Άρβιντσον Ρον., Βαρώτσος Π., Κουλχάνεκ Οτ. 1990
92 ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1989 Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ, ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α., Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ., Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Θεοδουλίδης Ν., Λατουσάκης Ι., Μακρόπουλος Κ., Παπαζάχος Β. 1989
93 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" 1: 100.000 Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΣ. ΓΕΩΓΡ. Μουντράκης Δημοσθ. 1989, 1995
94 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ "ΛΑΓΚΑΔΑΣ" 1 : 100.000 Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΣ. ΓΕΩΓΡ. Μουντράκης Δημοσθ. 1989, 1995
95 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ "ΛΙΒΑΔΕΙΑ" 1 : 100.000 Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Καροτσιέρης Ζαφ. 1989, 1995
96 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ "ΚΟΡΙΝΘΟΣ" 1 : 100.000 Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Παπανικολάου Δ. 1989, 1995
97 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ "ΦΙΛΙΑΤΡΑ" 1 : 100.000 Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Μαριολάκος Ηλ. 1989, 1997
98 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ "ΓΥΘΕΙΟ" 1 : 100.000 Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Λέκκας Σπ. 1989, 1995
99 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ "ΚΑΛΑΜΑΤΑ" 1 : 50.000 Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Μαριολάκος Ηλ. 1987
100 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ "ΚΟΖΑΝΗ" 1 : 100.000 Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΣ. ΓΕΩΓΡ. Μουντράκης Δημοσθ. 1999
101 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ "ΓΡΕΒΕΝΑ" 1 : 100.000 Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Λέκκας Ευθ. 2000
102 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ "ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ" 1 : 100.000 Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΣ. ΓΕΩΓΡ. Μουντράκης Δημοσθ. 2006
103 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ "ΣΑΜΟΣ" 1 : 100.000 Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΣ. ΓΕΩΓΡ. Μουντράκης Δημοσθ. 2006
104 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΜ. ΜΗΧ. ΜΗΧ. / ΤΟΜ. ΕΦΑΡΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Παϊπέτης Στέφ. 1990
105 ΔΟΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Τάσιος Θεοδοσ. 1990
106 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Καρύδης Παν. 1990
107 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ-ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Φαρδής Μιχ. 1992
108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥ-ΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ-ΚΟΥΣ, ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥΣ 'Η "ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΝΤΕΣ" ΣΕΙΣΜΟΥΣ Κ.ΕΡ.Ε.Α. (ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) Πετρόπουλος Ν. 1995
109 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασιλείου Μ. 1995
110 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΗΜΙΜΟΝΙΜΑ ΚΑΤΑ-ΛΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕ-ΤΡΟΙ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΠΟΛΕΟΔ.-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Βασενχόβεν Λουδοβ. 1995
111 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1995
112 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Α΄ΒΑΘΜΙΟΥ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1995
113 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Τσελέντης Γερ. 1995
114 ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 300.000: ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΣ. ΓΕΩΓΡ. Μουντράκης Δημοσθ. 1995
115 ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 300.000: ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α./ ΤΟΜ. ΙΣΤΟΡ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΛ., Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δερμιτζάκης Μιχ., Φυτρολάκης Ν. 1996
116 ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ, ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α., Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Λάγιος Ευάγγ., Παπαδημητρίου Ελευθ., Σταυρακάκης Γ. 1994
117 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ / ΕΔΡΑ ΑΝΩΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Παπαδόπουλος Γερ. 1996
118 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Τσελέντης Γερ. 1994
119 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Βιντζηλαίου Ελισ., Φαρδής Μιχ. 1995, 1997
120 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Μ.Π. Καρύδης Παν. 1996
121 ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ Νο 8 ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ.ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ.ΕΡΕΥΝ. Κουμούσης Βλασ. 1993
122 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΔ. - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Τζιαβός Ηλ. 1995
124 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟ ΖΩΝΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜ.ΦΥΣ. ΕΡΓ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Δεληγιάννης Θεόδ. 1997
125 ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Λάγιος Ευάγγ. 1997
126 ΜΙΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΡΗΞΙΓΕΝΕΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ, ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΕΦ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦ. Τσελέντης Γερ. 1995
127 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ, ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α., Ε.Κ.Π.Α. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ, Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Κυρατζή Αναστ., Μακρόπουλος Κ., Μάργαρης Β., Σταυρακάκης Γ. 1996
128 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Στείρος Ευσταθ. 1994
129 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αθανασόπουλος Γ. Α. 1995
130 ΑΜΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ¨Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ.ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ.ΕΡΕΥΝ. Παπαδρακάκης Εμμ. 1995
131 ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μπέσκος Δ. 1999
132 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΜΕΛΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΑΜΠΤΟΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΜ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ Φαρδής Μιχ. 1998
133 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Κατσαραγάκης Ελισ. 1996
134 ΠΥΡΗΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ VLASSOV. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Κουμούσης Βλασ. 1998
135 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΥΣ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Κωτσοβός Μιχ. 1997
136 ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ. Ε.Μ.Π. / ΤΜ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ Γκαζέτας Γ., Παπασταματίου Δ. 1996
137 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΑΣΚ. Ταλασλίδης Δ. 1996
138 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΚΩΝ - ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΑΣΚ. Τέγος Ι. 1999
139 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ, ΑΠΛΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μαστρογιάννης Ευθ. 1999
140 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ¨Η ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΑΣΚ. Στυλιανίδης Κοσμ. 1998
141 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΗ-ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Τάσιος Θεοδοσ. 1997
142 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΤΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑ-ΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ - ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, Ι.Τ.Σ.Α.Κ., ΥΠΕΧΩΔΕ / Κ.Ε.Δ.Ε. Αναστασιάδης Αν., Πιτιλάκης Κυριαζ. 1996, 2004
143 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΜΜΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Βαρδουλάκης Ι. 1997
144 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Συρμακέζης Κ. 1995
145 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΑΟΠΛΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ, ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Βιντζηλαίου Ελισ. 1997
146 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Σταματόπουλος Κ. Α. 1994
147 ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΔΟΜΩΝ Α.Ε. Λέφας Ι. 1994
148 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ ΕΔΑΦΩΝ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Μπουκοβάλας Γ. 1996
149 ΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΣΧΙΖΟΥΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ψυχάρης Ι. 1998
150 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΔΑΦΟΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΟΜΗΣ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΑΣΚ. Μανώλης Γ. 1998
151 ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α΄ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β΄). Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΑΣΚ. Δουδούμης Ι., Μπουφίδης Δ. 1996, 1997
152 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ - ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Ερμόπουλος Ι. 1995
153 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΑΣΚ. Πενέλης Γ. 1996
154 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ Ή ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΑΣΚ. Μάνος Γ. 1996
155 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Τσελέντης Γερ. 1996
156 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΟΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΓΕΝ. ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Μπαλοδήμος Δ. 1996
157 ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Φαρδής Μιχ. 1997
158 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΕΦ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦ. Κούκης Γ. 1997
159 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΔΥΝ. ΚΑΤΑΣΤΡΟ-ΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΣΜΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Λέκκας Ευθ. 1997
160 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΕΡΓ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αθανασόπουλος Γ. Α. 1998
161 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΣΜΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1998
162 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΑΣΚ. Μάνος Γ. 1996, 2003
163 ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ - ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΑΣΚ. Μητσοπούλου Ευθ. 1997
164 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Τσελέντης Γερ. 1997
165 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ.ΠΟΛΕΟΔ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Βασενχόβεν Λουδοβ. 1997
166 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Δελλαδέτσιμας Π. Μ., Κυριαζής Εμμ. 1997
167 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Μπουκοβάλας Γ. 1997
168 ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΑΜΜΟΥΔΑ" ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Ι.Γ.Μ.Ε., Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Καταγάς Χρ. 1996
169 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ). Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Παπαδόπουλος Ταξ. 1996
170 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΣΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 13.5.1995. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΣ. ΓΕΩΓΡ., Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Μουντράκης Δημοσθ. 1996
171 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ. Ε.Μ.Π. / ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ Βέης Γ. 1997
172 ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 15.6.1995. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΜ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ Φαρδής Μιχ. 1999
173 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 15.6.1995. ΠΑΓΩΝΗΣ - ΧΡΟΝΕΑΣ - ΚΙΝΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΕΜΝΟΥΣΑ - Ο.Τ.Μ. Ε.Π.Ε. Χρονέας Ν., Θεοδωράκης Σταυρ. 1996
174 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟ-ΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1995
175 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1985
176 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1995
177 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 10 ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παπανικολάου Δ. 1997
178 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ. Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Κυρατζή Αναστ. 1999
179 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Α. ΣΙΚΕΛΙΑ". ΜΕΜΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Αποστολοπουλος Γ. 1998
180 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΙΠΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ". ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1999
181 Τεχνικό εγχειρίδιο με θέμα: "Άρση επικινδυνοτήτων - προσωρινές υποστυλώσεις - αντιστηρίξεις ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 2000
182 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΦΑΣΤΕΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΜΕ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ & ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΦΑΣΕΙΣ Α΄- Β΄- Γ΄) Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Λάγιος Ευάγγ. 1998, 1999
183 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ. ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α. Σταυρακάκης Γ. 1999
184 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - ΓΥΑΛΙΟΥ. Ε.Κ.Θ.Ε. Λυκούσης Β. 1998
185 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ - ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ. Ε.Κ.Θ.Ε. Παπανικολάου Δ. 1999
186 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ : Ο ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΩ - ΝΙΣΥΡΟΥ. Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. Παπανικολάου Δ. 2001
187 ΣΧΕΣΗ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ Ε.Κ.Π.Α./ ΤΜ.ΓΕΩΛ./ ΤΟΜ. ΟΡΥΚΤΟΛ.-ΠΕΤΡΟΛ. Μπαλτατζής Εμμ. 2001, 2003
188 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26.7.1996. Ο.Α.Σ.Π. Ο.Α.Σ.Π. 1997
189 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 1999
190 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Α.Π.Θ., Δ.Π.Θ., Ε.Μ.Π., ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΕΚΠΡ. ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΤΡ. ΧΡΗΣΤΩΝ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Καραμπίνης Αθ., Αναστασιάδης Κυρ., Βλάχος Ι., Καρύδης Παν., Φαρδής Μιχ. 2000
191 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Καραμάνος Αντ. 1998, 2002
192 ΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ. ΜΕΜΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Σπυράκος Κ. 1999
193 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ. Α.Π.Θ., Ε.Μ.Π., Ι.Τ.Σ.Α.Κ., ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Βιντζηλαίου Ελισ., Θεοδωράκης Σταυρ., Δρίτσος Στεφ., Σπανός Χρ., Στυλιανίδης Κοσμ. 2001
194 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΩΝ) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (ΚΑΝΕΠΕ). ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (Εκπροσωποι ΕΜΠ-ΑΠΘ-Παν.Πατρας και Μηχ/κοι Ελευθ.Επαγγελμ.) Τάσιος Θεοδοσ. 2003
195 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠΕ : ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ. Α.Π.Θ. / ΤΜ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ Κάππος Ανδρ., Στυλιανίδης Κοσμ. 2003
196 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠΕ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Ε.Μ.Π. / ΤΜ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ Βιντζηλαίου Ελισ. 2007
197 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Βλάχος Ι., Νεκτάριος Μιλτ. 1998, 2000
198 -ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Α.Κ.) 2000 -ΕΛΛΗΝ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Ε.Κ.Ω.Σ.) 2000 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Αγγελίδης Σωκρ.
199 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Παλασσόπουλος Γ. 2002
200 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΥΠΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ 7.9.1999. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 2000
201 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 7.9.1999. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Γκαζέτας Γ. 2001
202 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 2000
203 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΕΙΣΜΟΣ - Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ". Ο.Α.Σ.Π. Παπαδάκης Παν., Κούρου Ασημ. 1999
204 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Β.Δ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ., Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Μαρίνος Παυλ. 1999
205 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ., Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Μαρίνος Παυλ., Παπανικολάου Δ. 2002
206 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ. Ε.Μ.Π. / ΤΜ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ Σπυράκος Κ. 2002
207 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ". ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Σαπουντζάκη Καλλ. 2001
208 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Ε.Μ.Π. / ΤΜ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Τουλιάτος Παν. 2002
209 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7/9/1999 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Κουμούλα Αναστ., Ρίτσαρντσον Κλ. 2001
210 ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΒΟΛΒΗΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑ-Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ), ΩΡΩΠΟΥ-ΑΥΛΩΝΑ-ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ-ΒΟΙΩΤΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ). Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΣ. ΓΕΩΓΡ. Παυλίδης Σπ. 2003
211 ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Καρακαϊσης Γ. 2002
212 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Κωτσοβός Μιχ. 2002
213 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Τρέζος Κ. 2003
214 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Βιντζηλαίου Ελισ. 2003
215 ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΥΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Ε.Κ.Θ.Ε. Παπανικολάου Δ. 2003
216 ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ. DENCO Ε.Π.Ε. Κόλιας Β., Πλάκας Αλ. 2003
217 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΝΙΚΑΣ). Δ.Π.Θ. / ΤΜ. ΠΟΛ. ΜΗΧ., ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Ε.Μ.Π. / ΤΜ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ Τριανταφύλλου Αθ. 2003
218 ΜΙΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΜ. ΓΕΩΛ. /ΤΟΜ. ΕΦ. ΓΕΩΛ. & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Τσελέντης Γερ. 2003
219 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓΑΣΤ.ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ερμόπουλος Ι. 2002
220 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΜ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ Δρίτσος Στεφ. 2005
221 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤ. ΣΙΔΗΡΟΠ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Τσώνος Αλεξ.-Δ. 2003
222 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΕΔΑΦΙΚΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΕΡΓ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αθανασόπουλος Γ. Α. 2003
223 ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΑΣΚ. Τέγος Ι. 2002
224 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΣ. ΓΕΩΓΡ. Μουντράκης Δημοσθ., Παπαζάχος Κ. 2003
225 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ / ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΙΝΩΝ ΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζέρης Χ. 2004
226 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Κυρατζή Αναστ., Μακρόπουλος Κ. 2002
227 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΤΩΝ. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Μπουκοβάλας Γ. 2003
228 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ντακούλας Παν. 2003
229 ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Τσιαμπάος Γ. 2003
230 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 2-3 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (ΕΚΕΤ) Ε.Π.Ε. Καλοϊδάς Β. 2004
231 ΣΥΛΛΟΓΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ε.Α.Κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. Σταματόπουλος Κ. Α. 2003
232 ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ – ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΠΑΡΝΗΘΑ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓΑΣΤ.ΑΝΩΤ.ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ Βέης Γ. 2003
233 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡ. ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε., ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΤΜ. ΜΗΧ. ΜΗΧ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Καραμάνος Σπ. 2003
234 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΩΝ. (ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΙΙ) ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α. Σαχπάζη Μ. 2003
235 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ), ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Ε.Κ.Π.Α./ ΤΟΜ. ΟΙΚ. ΓΕΩΛ. & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ Παπαβασιλείου Κ.Θ. 2005
236 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛ. ΣΚΥΡ. Περδικάρης Φιλ. 2003
237 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΡΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ (2000-2005). ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α. Λατουσάκης Ι. 2003
238 ΜΙΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α. Δρακάτος Γ. 2002
239 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ Σοφιανός Α.Ι. 2003
240 ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΣΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ. Ι.Τ.Σ.Α.Κ., Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤ. ΣΙΔΗΡΟΠ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Κάππος Ανδρ., Λεκίδης Β. 2004
241 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Κ. Α.Π.Θ. / ΕΡΓ. ΕΔΑΦΟΜΗΧ. & ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Πιτιλάκης Κυριαζ. 2003
242 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Α.Π.Θ. / ΤΜ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ, Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Κάππος Ανδρ., Καρακώστας Χρ. 2003
243 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΣ. ΓΕΩΓΡ., Τ.Α.Τ.Μ./ ΤΟΜ. ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ - ΤΟΠΟΓΡ., Τ.Π.Μ./ ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Παπαζάχος Κ. 2003
244 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ G-γ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Γεωργιάννου Β.Ν. 2003
245 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ CD-ROM ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. MELLOW Α. ΚΑΛΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. + Λοιποι συνεργαζομενοι. Ζαφειρόπουλος Γ. 2001
246 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Ι.Τ.Σ.Α.Κ., Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤ. ΣΙΔΗΡΟΠ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α. Θεοδουλίδης Ν., Παπαζάχος Κ., Καλογεράς Ι. 2003
247 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7.9.99 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ / ΕΡΓ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ&ΤΟΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χατζημιχάλης Κ. 2003
248 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΤΜ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ Μυστακίδης Ευριπ. 2002
249 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ : ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Κ.ΕΡ.Ε.Α. (ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) Πετρόπουλος Ν. 2003
250 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΙΣΜΟ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ. ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α. Παπαδόπουλος Γερ. 2003
251 ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Καββαδάς Μιχ. 2005
252 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΡΓ. ΟΡΥΚΤΟΛ. - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Μιγκίρος Γ. 2003
253 ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΟΝΙΟΥ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ. Ε.Κ.Π.Α./ ΤΟΜ. ΟΙΚ. ΓΕΩΛ. & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ Μητρόπουλος Παν. 2003
254 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Πύρρος Δ. 2002
255 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΪΒΑΝ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Σιγάλας Ι. Ν. 2003
256 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ψαρρόπουλος Προδρ. 2003
257 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ. Ι. ΔΟΓΑΝΗ & ΣΙΑ ΛΙΘΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ Ε.Ε. Ζάμπας Κ. 2004
258 ΝΕΑ ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΑΝΟΡΓ. & ΑΝΑΛΥΤ. ΧΗΜΕΙΑΣ Σταθερόπουλος Μιλτ. 2003
259 ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 1999 ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ. Ε.Κ.Κ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) Κουβέλη Αναστ., Μαλούτας Θωμ. 2003
260 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΤΕΛΛΟΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ. ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α. Χουλιάρας Γερ. 2003
261 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΣΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 7.9.1999 ΣΤΗΝ Β.Δ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Ε.Μ.Π., Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Μακρόπουλος Κ. 2004
262 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ., ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α. Βούλγαρης Ν. 2004
263 ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ. Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Λάγιος Ευάγγ. 2003
264 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Δελήμπασης Ν. 2003
265 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Ε.Μ.Π./ ΤΟΜ.ΔΟΜΟΣΤ./ ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛ. Ψυχάρης Ι. 2005
266 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 7.9.1999. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΤΜ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Δελλαδέτσιμας Π. Μ. 2003
267 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. (ΕΡΕΥΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΙΝΣΤΙΤ. ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) Μπεργιαννάκη Ι.-Δ. 2002
268 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ.ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ.ΕΡΕΥΝ. Κουμούσης Βλασ. 2003
269 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ. ΣΕΙΣΜΟΜΟΝΩΣΗ Α.Ε. Λογιάδης Ι. 2004, 2007
270 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ. Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Παπαδόπουλος Ταξ. 2003
271 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ. Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Λεκίδης Β. 2003
272 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ. Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤ. ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Μάνος Γ. 2004, 2007
273 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Δ.Π.Θ. / ΕΡΓ. ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Καραμπίνης Αθ. 2004
274 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ (ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ). ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. Ε.Μ.Π. / Τ.ΜΗΜ. ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΤΜΗΜ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τουλιάτος Παν. 2005
275 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Βαγγελάτου Ολυμπ. 2004
276 ΑΝΑΠΤΥΞΗ: α) ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Α.Κ. 2000 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ β) ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 2ης ΤΑΞΗΣ. Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤ. ΕΦΑΡΜ. ΣΤΑΤΙΚΗΣ Αβραμίδης Ι., Αναστασιάδης Κυρ. 2003
277 ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2003) : α) ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΣ. ΓΕΩΓΡ., ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α., Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ., Ι.Τ.Σ.Α.Κ., ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Καρακαϊσης Γ., Λατουσάκης Ι., Μακρόπουλος Κ., Παπαϊωαννου Χ., Τσελέντης Γερ. 2002
278 ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2003) : β) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΙΣΜ.ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Σταυρακάκης Γ. 2002
279 ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2003) : γ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΖΩΝΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ανδριανάκης Β., Βούλγαρης Ν. 2003
280 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Χρονόπουλος Μιλτ. 2003
281 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ". Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. (ΕΡΕΥΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΙΝΣΤΙΤ. ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) Μπεργιαννάκη Ι.-Δ. 2003
282 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης 2002
283 ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α. Μελής Ν. 2003
284 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Καρύδης Παν. 2005
285 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Ε.Μ.Π. / ΤΜ. ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΩΝ+ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ Καρύδης Παν., Μοροπούλου Α., Συρμακέζης Κ. 2004, 2005
286 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Καρύδης Παν. 2004
287 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 14.8.2003 : - ΣΥΛΛΟΓΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ / ΜΑΡΙΝΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΥΓΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΥΔΡΙΟΥ. Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γκαζέτας Γ., Κούκης Γ. 2004
288 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/2003. Ε.Μ.Π. / ΤΜ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ Βιντζηλαίου Ελισ. 2004
289 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΑΣΚ. Στυλιανίδης Κοσμ. 2006
290 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. (Στο πλαίσιο της υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ) ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα Μελέτης
291 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 4-ΟΡΟΦΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ο/Σ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΤΝΟΥΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ο/Σ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Φαρδής Μιχ. 2011
292 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (ΧΙΟΠ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ Α.Π.Θ. Μάνος Γ. 2012
293 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Ο/Σ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ Α.Π.Θ. Τσώνος Αλεξ.-Δ. 2012
294 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ο/Σ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΤΝΟΥΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ο/Σ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περδικάρης Φιλ. 2012
295 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Ο/Σ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ Ο/Σ Α.Π.Θ. Κάππος Ανδρ. 2012
296 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΠΥΛΩΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γκαζέτας Γ. 2012
297 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΜΦΑΤΝΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ο/Σ ΣΤΗΝ ΠΥΛΩΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ο/Σ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΕΓΧΥΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Π.Θ. Μάνος Γ. 2012
298 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΜΕΣΩ ΜΗ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ (CONCENTRIC –X- BRACES) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σοφιανόπουλος Δ. 2012
299 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΙΛΟΤΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Α.Π.Θ. Στυλιανίδης Κοσμ. 2011
300 ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΙΣΟΓΕΙΑ (PILOTIS) ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο.Α.Σ.Π. Τσίρλης Φ. Ν. 2012