Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Φορέας Εκτέλεσης
Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ.
ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α.
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Βούλγαρης Ν.
Λέξεις κλειδιά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Έτος Παράδοσης
2004
Περίληψη
Πρόγραμμα

Θεματική Κατηγορία