Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ.

Φορέας Εκτέλεσης
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καραμάνος Αντ.
Λέξεις κλειδιά
ΓΕΦΥΡΕΣ
ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ
Έτος Παράδοσης
1998
2002
Περίληψη
Πρόγραμμα

Θεματική Κατηγορία