Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ.

Φορέας Εκτέλεσης
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ψαρρόπουλος Προδρ.
Λέξεις κλειδιά
ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Έτος Παράδοσης
2003
Περίληψη
Πρόγραμμα

Θεματική Κατηγορία