Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗ-ΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Φορέας Εκτέλεσης
Δ.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ζησιάδης Αν.
Παπακυριακόπουλος Π.
Λέξεις κλειδιά
ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Έτος Παράδοσης
1988
1997
Περίληψη
Πρόγραμμα

Θεματική Κατηγορία