Συναντήσεις Εργασίας με Εργαζόμενους, Πειραιάς, 22/12/2021

Εκτυπώσιμη μορφή

 Την Τετάρτη στις 22 Δεκεμβρίου 2021 ο ΟΑΣΠ διοργάνωσε, σε συνεργασία με την Ε’ ΔΟΥ Πειραιά, διαζώσης συναντήσεις εργασίας με τους εργαζόμενους με θέμα: «Σεισμός και Εργασιακοί Χώροι».

Powered by Mobics Ltd