Διεθνές Συνέδριο «Cities on Volcanoes 11”, Ηράκλειο Κρήτης, 23-27 Μαίου 2020

Εκτυπώσιμη μορφή

 

To Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνδιοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο "Cities on Volcanoes 11", στις 23-27 Μαΐου 2020 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το Ηράκλειο Κρήτης, μετά τη Νάπολη της Ιταλίας, επιλέχθηκε από την Επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Ηφαιστειολογίας και Χημείας του Εσωτερικού της Γης (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior - IAVCEI) να αναλάβει το εν λόγω συνέδριο, το οποίο φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της γεωλογίας και της ηφαιστειολογίας με τους φορείς Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών σε περιπτώσεις ηφαιστειακών κινδύνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο website του Συνεδρίου:

www.citiesonvolcanoes11.com

 

Powered by Mobics Ltd