Αφίσα «Μάθετε για τον Σεισμό και Προστατευτείτε»

Εκτυπώσιμη μορφή

Η αφίσα "Μάθετε για τον Σεισμό και Προστατευτείτε" δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2019 και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

 

Αφίσα.

Powered by Mobics Ltd