Τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. – Δραστηριότητες 2018”

Εκτυπώσιμη μορφή

 

To τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. – Δραστηριότητες 2018” , e -book παρουσιάζει για το 2018 τις δραστηριότητες του Ο.Α.Σ.Π., ο οποίος λειτουργεί τα τελευταία 35 χρόνια ως ο εθνικός φορέας σχεδιασμού της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας έχοντας επιτελέσει σημαντικό έργο στα αντικείμενα της εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας, της αντισεισμικής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης – ενημέρωσης.

To τεύχος "ΙΤΣΑΚ Δραστηριότητες Έρευνας, Εκπαίδευσης  & Ενημέρωσης  2017-2018"

Powered by Mobics Ltd