Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Σεισμοτεκτονικής

Έργο της Επιτροπής είναι η παροχή γνωμοδοτήσεων και προτάσεων προς τον ΟΑΣΠ σε θέματα συγκέντρωσης επιστημονικών πληροφοριών για τα χερσαία και υποθαλάσσια τεκτονικά ρήγματα του ελληνικού χώρου, της κατάταξής τους ανάλογα με την ενεργότητά τους και την αξιολόγηση της σεισμικής επικινδυνότητάς τους με σκοπό τη μείωση του σεισμικού κινδύνου στη χώρα.

Η ανωτέρω Επιτροπή συντίθεται από τα εξής μέλη:
    

 1. Αβραμέα Βασιλική, Γεωλόγος MSc, υπάλληλος ΟΑΣΠ (Γραμματέας)
 2. Αθανασάς Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 
 3. Γαλανάκης Δημήτριος, Δρ Γεωλόγος ΕΑΓΜΕ
 4. Γεωργίου Χαράλαμπος, Δρ Γεωλόγος ΕΑΓΜΕ
 5. Γκανάς Αθανάσιος, Διευθυντής Ερευνών ΓΙ/ ΕΑΑ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
 6. Ζούρος Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 7. Θεοδουλίδης Νικόλαος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ/ ΙΤΣΑΚ
 8. Καβύρης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
 9. Καλογεράς Ιωάννης, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών ΓΙ/ΕΑΑ
 10. Κουκουβέλας Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας
 11. Κουσκουνά  Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
 12. Κράνης Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
 13. Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια ΑΠΘ
 14. Λαλεχός Σπυρίδων, Δρ Γεωφυσικός, Προϊστάμενος Τμήματος Σεισμοτεκτονικής ΟΑΣΠ
 15. Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΔΣ ΟΑΣΠ
 16. Λόζιος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
 17. Μακρόπουλος Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
 18. Μανουσάκη Μαρία, Γεωλόγος MSc, υπάλληλος ΟΑΣΠ (Αναπληρώτρια Γραμματέας) 
 19. Μάργαρης Βασίλειος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ
 20. Μαυρούλης Σπυρίδων, Δρ Γεωλόγος 
 21. Μουσλοπούλου Βασιλική, Δρ Γεωλόγος, Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΓΙ/ΕΑΑ
 22. Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ
 23. Παπαδόπουλος Γεράσιμος, Δρ Σεισμολόγος
 24. Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΑΠΘ
 25. Παπαϊωάννου Χρήστος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ
 26. Παυλίδης Σπυρίδων, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
 27. Ροντογιάννη Θεοδώρα, Καθηγήτρια ΕΜΠ (Πρόεδρος)
 28. Σακελλαρίου Δημήτριος, Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ
 29. Σώκος Ευθύμιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
 30. Φασουλάς Χαράλαμπος, Δρ Γεωλόγος, Μουσείο Φ. Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόεδρος: Ροντογιάννη Θεοδώρα, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γκανάς Αθανάσιος, Διευθυντής Ερευνών ΓΙ/ ΕΑΑ
Γραμματέας Επιτροπής: Αβραμέα Βασιλική Γεωλόγος MSc, Υπάλληλος ΟΑΣΠ
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Μανουσάκη Μαρία, Γεωλόγος MSc, Υπάλληλος ΟΑΣΠ