Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης

Το αντικείμενο της επιτροπής είναι: α. η αξιολόγηση των προγνώσεων οι οποίες υποβάλλονται στον Οργανισμό, η αξιολόγηση οποιαδήποτε άλλης επιστημονικής πληροφόρησης σχετικά με τη σεισμικότητα καθώς και η υποβολή προτάσεων προς τον ΟΑΣΠ σχετικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα, β. η αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων για τον προσδιορισμό της εξέλιξης της σεισμικής δράσης και γ. οι προτάσεις προς τον ΟΑΣΠ των ενδεικνυόμενων ενεργειών για τη μείωση της διακινδύνευσης.

Προεδρία:

Πρόεδρος: Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΟΑΣΠ
Αντιπρόεδρος: Χατζηδάκης Αριστόδημος, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής
Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΣΠ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γενικός Διευθυντής του ΟΑΣΠ

Μέλη:

 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.
  Εκπρόσωπος: Δρ Βούλγαρης Νικόλαος, Καθηγητής.
  Αναπληρωτής: Δρ Κουσκουνά Βασιλική, Καθηγήτρια.
 2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ Τμήμα Γεωλογίας.
  Εκπρόσωπος: Δρ Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής.
  Αναπληρωτής: Δρ Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια.
 3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
  Εκπρόσωπος: Δρ Πιτιλάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής.
  Αναπληρωτής: Δρ Κατάκαλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής.
 4. Πανεπιστήμιο Πατρών/ Τμήμα Γεωλογίας.
  Εκπρόσωπος: Δρ Σώκος Ευθύμιος, Καθηγητής.
  Αναπληρωτής: Δρ Ρουμελιώτη Ζαφειρία, Επίκουρος Καθηγήτρια.
 5. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.
  Εκπρόσωπος: Δρ Φραγκιαδάκης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής.
  Αναπληρωτής: Δρ Βαμβάτσικος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής.
 6. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
  Εκπρόσωπος: Δρ Τσελέντης Γεράσιμος, Διευθυντής.
  Αναπληρωτής: Δρ Καραστάθης Βασίλειος, Αναπληρωτής Διευθυντής.
 7. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
  Εκπρόσωπος: Δρ Σακελλαρίου Δημήτριος, Διευθυντής Ερευνών.
  Αναπληρωτής: Δρ Ρουσάκης Γρηγόριος, Διευθυντής Ερευνών.
 8. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
  Εκπρόσωπος: Δρ Γαλανάκης Δημήτριος, Προϊστάμενος ΤΕΚ.
  Αναπληρωτής: Δρ Γεωργίου Χαράλαμπος, Στέλεχος ΓΕΧΑΕ.

Παρατηρητές:

 1. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
  Εκπρόσωπος: Αλεξανδρής Δημήτριος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ΓΓΠΠ.
  Αναπληρωτής: Δρ Αντωνάκος Ανδρέας, Προϊστάμενος Τμήματος Φυσικών Καταστροφών ΓΓΠΠ.
 2. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.
  Εκπρόσωπος: Δρ Κούρου Ασημίνα, Γεωλόγος, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας.
  Αναπληρωτής: Δρ Λαλεχός Σπυρίδων, Γεωλόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Σεισμοτεκτονικής.
 3. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/ Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης
  Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.
  Εκπρόσωπος: Κλεάνθη Μαρία, Πολ. Μηχανικός MSc, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης.
  Αναπληρωτής: Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας.

Γραμματέας Επιτροπής: Δρ Κούρου Ασημίνα, Γεωλόγος, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας του ΟΑΣΠ
Αναπληρωτής Γραμματέας: Δρ Λαλεχός Σπυρίδων, Γεωλόγος, Προϊστάμενος Τμήματος
Σεισμοτεκτονικής ΟΑΣΠ