Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σεμινάριο για Μηχανικούς, Θεσσαλονίκη, 7/3/2018

2018-03-07
Θεσσαλονίκη

 

Στις 7 Μαρτίου του 2018, ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε στο πενθήμερο ειδικό σεμινάριο (25 ωρών) σε θέματα μετασεισμικού ελέγχου και υποστυλώσεων κτιρίων και υποδομών που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με μέριμνα της Διαρκούς Ομάδας Εργασίας για τις φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές στο φυσικό και αστικό περιβάλλον.


Τις εργασίες του σεμιναρίου παρακολούθησαν πολιτικοί μηχανικοί. Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε στο πλαίσιο συγκρότησης Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών που αποφάσισε το Τεχνικό Επιμελητήριο/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), με στόχο τη δημιουργία μιας υποστηρικτικής στελεχιακής δομής, η οποία θα μπορεί να συνδράμει άμεσα τις υπηρεσίες και οργανισμούς Πολιτικής Προστασίας του Κράτους στην αντιμετώπιση σεισμικών φαινομένων.


Τα μέλη του μητρώου προορίζονται να στελεχώσουν τα συνεργεία μετασεισμικού ελέγχου κτιρίων και υποδομών που θα συγκροτηθούν από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του σχεδίου πολιτικής προστασίας που θα εφαρμοστεί.

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης.