Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσκλήσεις

Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λήψης σημάτων των σεισμικών δονή- σεων της χώρας μας και άμεσης ενημέρωσης των υπαλλήλων του Οργανισμού προς έ- γκαιρη κινητοποίηση τους, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών και συγκεκριμένα από 01.07.2023 έως 31.03.2024, με την Ατομική Επιχείρηση «ΤΖΙΑΧΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΥ- ΛΟΥ με δτ OPEN EYE SECURITY

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ