Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διακήρυξη διενέργειας Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) (Ν.Π.Δ.Δ.).

Διαγωνισμοί

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) (Ν.Π.Δ.Δ.).
Πηγή Χρηματοδότησης
Τακτικός Προυπολογισμός
Είδος Διαδικασίας
Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) (Ν.Π.Δ.Δ.).
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου
12 έτη
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών
Ξάνθου 32 15451 Ν. Ψυχικό Αθήνα
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών
Ημερομηνία Διακήρυξης
Συνημμένα αρχεία