Τροποποιήσεις και Συμπληρώσεις του Ε.Κ.Ω.Σ. - 2000