Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας