Συνάντηση Εργασίας με Εκπαιδευτικούς, Θήβα, 4/10/2021