Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης, Έλεγχος Δομικής Τρωτότητας (5η Έκδοση, 2020)