"Προσεισμικός έλεγχος - Παραδείγματα Εφαρμογής" Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020