Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Στερεά Ελλάδα, 15/10/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Θήβα, 12/10/2021 περισσότερα
Άσκηση Ετοιμότητας σε εργασιακούς χώρους, Μαρούσι, 11/10/2021 περισσότερα
Συναντήσεις Εργασίας, Χίος, 10/2021 περισσότερα
Συμμετοχή σε ΣΟΠΠ, Χίος, 8/10/2021 περισσότερα
Ασκήσεις Ετοιμότητας σε σχολεία, Χίος, 8/10/2021 περισσότερα
Συνάντηση Εργασίας με Εκπαιδευτικούς, Θήβα, 4/10/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Βοιωτία, 24/9/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Βοιωτία, 15/9/2021 περισσότερα
Συνάντηση Εργασίας, Ζάκυνθος, 8/9/2021 περισσότερα
Συναντήσεις Εργασίας, Κεφαλλονιά, 23-28/8/2021 περισσότερα
Συναντήσεις Εργασίας, Θεσσαλονίκη και Πιερία, 26-30/7/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας, Αθήνα, 21/7/2021 περισσότερα
Άσκηση Σεισμού, Χίος, 9/7/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Κομοτηνή, 7/7/2021 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd