Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Κως 12/10/2012 περισσότερα
Επιμορφωτικά Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς στη Λέσβο (3-4/10/2012) περισσότερα
Συνάντηση Εργασίας, Λάρισα (21/09/2012) περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Λαμία 21/9/2012 περισσότερα
Συνάντηση Εργασίας, Τρίπολη (18/09/2012) περισσότερα
Συνάντηση Εργασίας, Κομοτηνή (24/07/2012) περισσότερα
Συνάντηση Εργασίας, Θεσσαλονίκη 11/07/2012 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο, Ηράκλειο Αττικής 29/06/2012 και 2-3/07/2012 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο, Ηράκλειο Κρήτης 25-27/06/2012 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για ΚΑΝ.ΕΠΕ., Λαμία 9/6/2012 περισσότερα
Συνάντηση Εργασίας, Πειραιάς 28/05/2012 περισσότερα
Συνάντηση Εργασίας, Κέρκυρα 16/05/2012 περισσότερα
Ενημερωτική Ημερίδα, Άνω Λιόσια 14/5/2012 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Κάλυμνος 3/5/2012 περισσότερα
Ενημερωτική Ημερίδα, Βόλος 3/5/2012 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd