Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Λάρισα, 4/12/2020 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Λάρισα, 2/12/2020 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Πειραιάς, 16/11/2020 περισσότερα
Συνάντηση Εργασίας με Προϊσταμένους Παιδικών Σταθμών, Σάμος, 5/11/2020 περισσότερα
Συναντήσεις Εργασίας με Εκπαιδευτικούς, Σάμος, 5-6/11/2020 περισσότερα
Εκπαιδευτικές Δράσεις για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Θεσσαλονίκη, 20-21/10/2020 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Συνέδριο «Safe Greece 2020 on-line», 16/10/2020 περισσότερα
Άσκηση Ετοιμότητας για Σεισμό, Ο.Α.Σ.Π., 13/10/2020 περισσότερα
Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς, Χίος, 11/9/2020 περισσότερα
Συνάντηση Εργασίας για Διοργάνωση Άσκησης Σεισμού, Χίος, 11/9/2020 περισσότερα
Εκπαιδευτικές Δράσεις για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Χίος, 10-11/9/2020 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Λαμία, 21/2/2020 περισσότερα
Ενημέρωση Eργαζομένων σε Πρεσβεία, Ψυχικό, 20/2/2020 περισσότερα
Σεμινάριο Eργαζομένων σε δομή ΑμεΑ, Αρτέμιδα, 14/2/2020 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Αθήνα, 12/2/2020 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd