Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
Σεμινάριο για Εργαζόμενους στην Ακαδημία Αθηνών, 29/03/2023 περισσότερα
Σεμινάριο σε εργαζόμενους Παιδικών Σταθμών, Αγ. Δημήτριος, 28/03/2023 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους, Αθήνα, 27/03/2023 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε Πρεσβεία, Αθήνα, 24/3/2023 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε Ξενοδοχειακές Μονάδες, Αθήνα, 23/3/2023 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε Μονάδες Υγείας, Αθήνα, 22/03/2023 περισσότερα
Ομιλία σε μαθητές, Βριλήσσια, 22/03/2023 περισσότερα
Σεμινάριο σε εργαζόμενους Παιδικών Σταθμών, Καλλιθέα, 21/03/2023 περισσότερα
Σεμινάριο σε εργαζόμενους Παιδικών Σταθμών, Χαλκίδα, 20/03/2023 περισσότερα
Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς σχολείων ειδικής αγωγής, Ρόδος – Πύργος – Ιεράπετρα – Καρδίτσα - Αγ. Παρασκευή – Μεταμόρφωση - Μαρούσι, 17/3/2023 περισσότερα
Ομιλία σε μαθητές, Κρήτη, 16/3/2023 περισσότερα
Ομιλίες σε μαθητές, Κρήτη, 15/3/2023 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους, Αθήνα και Σάμος, 14/3/2023 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους, Καλλιθέα και Μεταμόρφωση, 14/3/2023 περισσότερα
Σεμινάριο για μαθητές, Κορυδαλλός, 13/03/2023 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd