Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο Ο.Α.Σ.Π. με την 82/26-11-2010 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. (Φ.Ε.Κ. 417/31-12-2010) αποφάσισε τη συγκρότηση Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1349/83.

Η Επιτροπή, η οποία είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, έχει ως σκοπούς:
  1. την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων σεισμικών προγνώσεων, σεισμικών εξάρσεων και πρόδρομων ή συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων, τα οποία δημιουργούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες.
  2. την άμεση γνωμοδότηση και εισήγηση επί των ενδεικνυόμενων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας.
Τα μέλη της Επιτροπής αυτής, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ16γ/56/1/45/Γ/11-02-2014 Φ.Ε.Κ. 103/ τΥ.Ο.Δ.Δ./27-02-2014, είναι τα ακόλουθα:
 
Πρόεδρος: Μακρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια, ΑΠΘ, μέλος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.

Στυλιανίδης Κοσμάς, Καθηγητής, ΑΠΘ, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.
Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.
Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Τσελέντης Γεράσιμος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Δρακάτος Γεώργιος, Διευθυντής Ερευνών, Γ.Ι./ΕΑΑ

Γραμματέας επιτροπής: Koύρου Ασημίνα, Δρ. Γεωλόγος
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Γκουντρομίχου Χρύσα, Γεωλόγος ΜSc
 

 

 

Powered by Mobics Ltd