Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Ε.Α.Κ./Ε.Κ.Ω.Σ.) Μέρος 1 - Κωδικοποίηση

Εκτυπώσιμη μορφή

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Ερ. - Απ. Κωδ.
1. ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Σελ 1-9)    
2. ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ (Σελ 1-5)  
3. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ (Σελ 1-15)    
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ (Σελ 1-4)    
5. ΠΕΔΙΛΑ (Σελ 1-5)    
6. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (Σελ 1-7)    
7. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ (Σελ 1-82)    
8. ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Σελ 1-27)    
9. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Σελ 1-12)    
10. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σελ 1-2)    
11. ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ (Σελ 1-10)    
12. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ (Σελ 1-100)    
13. ΡΩΓΜΕΣ (Σελ 1-3)    
14. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ (Σελ 1-152)    
15. ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ (Σελ 1-22)    
16. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ (Σελ 1-94)    
17. ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (Σελ 1-39)    
18. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ (Σελ 1-94)    
19. ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Σελ 1-128)    
20. ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΑΚ&ΕΚΩΣ (Σελ 1-29)    

Την κωδικοποίηση επιμελήθηκαν οι Πολιτικοί μηχανικοί του ΟΑΣΠ Κωνσταντίνος Μπάκας, Δρ. Βασίλειος Μώκος, Μάρθα Φωτοπούλου, MSc και Διονυσία Παναγιωτοπούλου, MSc,  Προϊσταμένη Τμ. Αντισεισμικής Τεχνολογίας.

Powered by Mobics Ltd