Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας

Εκτυπώσιμη μορφή

 Αρμοδιότητα της Επιτροπής, είναι να παρέχει συμβουλευτικό έργο και γνωμοδοτεί προς τον ΟΑΣΠ σε θέματα αντισεισμικής προετοιμασίας του κοινωνικού συνόλου, με σκοπό τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στη χώρα, ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
Η διαχείριση σεισμικής διακινδύνευσης σε επίπεδο πρόληψης σε εργασιακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο για τη σύνταξη προδιαγραφών και υποβολή προτάσεων προς τον ΟΑΣΠ των ενδεικνυόμενων ενεργειών. Η εξασφάλιση της ετοιμότητας του Οργανισμού, του πληθυσμού και των εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση σεισμικής έκτακτης ανάγκης και η σύνταξη πρωτοκόλλων διαδικασιών, καθώς και υποβολή σχετικών εισηγητικών προτάσεων προς τον ΟΑΣΠ.

Η ανωτέρω Επιτροπή συντίθεται από τα εξής μέλη:

1) Δανδουλάκη Μιράντα, Δρ Πολ. Μηχ., ΕΚΔΔΑ
2) Δελακουρίδης Ιωάννης, Γεωλόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, μέλος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας ΚΕΔΕ
3) Δελλαδέτσιμας Παύλος – Μαρίνος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
4) Ζούρος Νικόλαος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
5) Θωμά Θέκλα, Πολ. Μηχ. MSc, Προïστ. Τμ. Ετοιμότητας – Παροχής Βοήθειας ΟΑΣΠ
6) Καραστάθης Βασίλειος, Δρ Γεωλόγος, Διευθυντής Ερευνών ΓΙ/ ΕΑΑ
7) Καρβελέας Νικόλαος, Πολ. Μηχ. MSc, Υπάλληλος ΟΑΣΠ
8) Κέρπελης Πλούταρχος, Πολ. Μηχ. MSc, Λέκτορας Εφαρμογών, ΠΑΔΑ
9) Κλεάνθη Μαρία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Γενικής Δ/νσης ΓΔΑΕΦΚ Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
10) Κούρου Ασημίνα, Δρ Γεωλόγος, Αναπλ. Προïστ. Δ/νσης Κοινωνικής – Αντισεισμικής Άμυνας ΟΑΣΠ
11) Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΟΑΣΠ
12) Παπαδημητρίου Ελευθερία, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
13) Παπαδόπουλος Γεράσιμος, Δρ Σεισμολόγος, τ. Διευθυντής Ερευνών ΓΙ/ ΕΑΑ
14) Πύρρος Δημήτριος, Ιατρός, Συντονιστής Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών ΕΚΑΒ
15) Ροβίθης Εμμανουήλ, Δρ Πολ. Μηχ., Εντεταλμένος Ερευνητής ΟΑΣΠ/ ΙΤΣΑΚ
16) Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολ. Μηχ., Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ/ ΙΤΣΑΚ
17) Σαπουντζάκη Καλλιόπη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
18) Σκορδίλης Εμμανουήλ, Καθηγητής, ΑΠΘ
19) Φασουλάς Χαράλαμπος, Δρ Γεωλόγος, Υπεύθυνος Τμ. Γεωποικιλότητας Μουσείου ΦυσικήςΙστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
20) Φλούδας Γεώργιος, Πολ. Μηχ., Υπάλληλος ΟΑΣΠ
21) Φωτοπούλου Μάρθα, Πολ. Μηχ. MSc, Προïστ. Τμ. Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – Πρόληψης ΟΑΣΠ
22) Χολέβας Κωνσταντίνος, Πολ. Μηχ., Τμήμα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων& Ιδιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
23) Εκπρόσωπος της ΓΓΠΠ
24) Εκπρόσωπος της ΚΤΥΠ ΑΕ
25) Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής
26) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας
27) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας
28) Εκπρόσωπος ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
29) Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ

Πρόεδρος: Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΟΑΣΠ
Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Κούρου Ασημίνα, Δρ Γεωλόγος, Αναπλ. Προïστ. Δ/νσης Κοινωνικής – Αντισεισμικής Άμυνας ΟΑΣΠ
Γραμματέας Επιτροπής: Φλούδας Γεώργιος, Πολ. Μηχ., Υπάλληλος ΟΑΣΠ
Αναπληρωτής Γραμματέας: Καρβελέας Νικόλαος, Πολ. Μηχ. MSc, Υπάλληλος ΟΑΣΠ


 

 

Powered by Mobics Ltd