Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Σεισμοτεκτονικής

Εκτυπώσιμη μορφή

  Έργο της Επιτροπής είναι η παροχή γνωμοδοτήσεων και προτάσεων προς τον ΟΑΣΠ σε θέματα συγκέντρωσης επιστημονικών πληροφοριών για τα χερσαία και υποθαλάσσια τεκτονικά ρήγματα του ελληνικού χώρου, της κατάταξής τους ανάλογα με την ενεργότητά τους και την αξιολόγηση της σεισμικής επικινδυνότητάς τους, με σκοπό τη μείωση του σεισμικού κινδύνου στη χώρα.

Η ανωτέρω Επιτροπή συντίθεται από τα εξής μέλη:

1) Αθανασάς Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΜΠ
2) Γαλανάκης Δημήτριος, Δρ Γεωλόγος ΕΑΓΜΕ
3) Γεωργίου Χαράλαμπος, Δρ Γεωλόγος ΕΑΓΜΕ
4) Γκανάς Αθανάσιος, Διευθυντής Ερευνών ΓΙ/ ΕΑΑ
5) Δερμετζόπουλος Θεμιστοκλής, Γεωλόγος MSc
6) Ζούρος Νικόλαος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
7) Θεοδουλίδης Νικόλαος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ/ ΙΤΣΑΚ
8) Καβύρης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
9) Καλογεράς Ιωάννης, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών ΓΙ/ΕΑΑ
10) Κουκουβέλας Ιωάννης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
11) Κουσκουνά Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
12) Κράνης Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
13) Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
14) Λαλεχός Σπυρίδων, Δρ Γεωφυσικός, Προϊστάμενος Τμήματος Σεισμοτεκτονικής ΟΑΣΠ
15) Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΟΑΣΠ
16) Μακρόπουλος Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
17) Μάργαρης Βασίλειος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ
18) Μουσλοπούλου Βασιλική, Δρ Γεωλόγος, Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΓΙ/ΕΑΑ
19) Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
20) Παπαδόπουλος Γεράσιμος, Δρ Σεισμολόγος, τ. Διευθυντής Ερευνών ΓΙ/ΕΑΑ
21) Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΑΠΘ
22) Παπαϊωάννου Χρήστος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ
23) Παπανικολάου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
24) Παυλίδης Σπυρίδων, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
25) Ροντογιάννη Θεοδώρα, Καθηγήτρια, ΕΜΠ
26) Σακελλαρίου Δημήτριος, Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ
27) Σαχπάζη Μαρία, Διευθύντρια Ερευνών ΓΙ/ΕΑΑ
28) Σώκος Ευθύμιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
29) Φασουλάς Χαράλαμπος, Δρ Γεωλόγος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης
30) Φουντούλης Δημήτριος, Δρ Γεωλόγος

Πρόεδρος: Ροντογιάννη Θεοδώρα, Καθηγήτρια, ΕΜΠ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γκανάς Αθανάσιος, Διευθυντής Ερευνών ΓΙ/ ΕΑΑ
Γραμματέας Επιτροπής: Αβραμέα Βασιλική Γεωλόγος MSc, Υπάλληλος ΟΑΣΠ
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Μανουσάκη Μαρία, Γεωλόγος MSc, Υπάλληλος ΟΑΣΠ

 

 

 

Powered by Mobics Ltd