Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού

Εκτυπώσιμη μορφή

Τα μέλη της Επιτροπής αυτής, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ16γ/56/1/45/Γ/11-02-2014 Φ.Ε.Κ. 103/ τΥ.Ο.Δ.Δ./27-02-2014, είναι τα ακόλουθα:

Πρόεδρος: Δρίτσος Στέφανος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Αντωνακοπούλου Νικολία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλ. ΔΟΚΚ
Δρίτσος Στέφανος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Ζυγούρης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός MSc
Κάππος Ανδρέας, Καθηγητής, ΑΠΘ
Κλεάνθη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Αν. Προϊσταμένη ΥΑΣ
Κόλιας Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Ecole Polytechnique Παν/μίου Βρυξελλών
Κωστίκας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός
Μπουκοβάλας Γεώργιος, Καθηγητής, ΕΜΠ
Μώκος Βασίλειος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Παναγιωτοπούλου Διονυσία, Προϊστ. Τμ. Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ο.Α.Σ.Π.
Στυλιανίδης Κοσμάς, Καθηγητής, ΑΠΘ
Τάσιος Θεοδόσιος, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΜΠ
Τσαρτίνογλου Φρόσω, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλ. ΔΟΚΚ
Φαρδής Μιχαήλ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Χρονόπουλος Μιλτιάδης, Πολιτικός Μηχανικός
Σπηλιώπουλος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχ. Υπάλληλος των Κτιριακών ΥποδομώνΑ.Ε.

Γραμματέας επιτροπής: Φωτοπούλου Μάρθα, Πολ. Μηχ. MSc
Αναπληρωτής Γραμματέας: Μπάκας Κωνσταντίνος, Πολ. Μηχ.
 

 

Powered by Mobics Ltd