Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης Κανονισμών

Εκτυπώσιμη μορφή

Το αντικείμενο της Επιτροπής είναι η παροχή γνωμοδοτήσεων και προτάσεων προς τον ΟΑΣΠ σε θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΑΚ-ΕΚΩΣ, ΚΑΝΕΠΕ, ΚΑΔΕΤ, Ευρωκώδικες, ΦΕΚ 350 Β/2016, και ΦΕΚ 1457 Β/2014) με σκοπό την ορθότερη εφαρμογή των κανονισμών αυτών.

Η ανωτέρω Επιτροπή συντίθεται από τα εξής μέλη:

1. Δρίτσος Στέφανος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
2. Ζυγούρης Νικόλαος, Πολ. Μηχ. MSc
3. Καρακώστας Χρήστος, Δρ Πολ. Μηχ., Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ/ ΙΤΣΑΚ
4. Κωστίκας Χρήστος, Πολ. Μηχ.
5. Λεκίδης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ., Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ/ ΙΤΣΑΚ
6. Μάκρα Κωνσταντίνα, Δρ Πολ. Μηχ., Κύρια Ερευνήτρια ΟΑΣΠ/ ΙΤΣΑΚ
7. Μπαρδάκης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ.
8. Μώκος Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ., Προϊστ. Δ/νσης ΔΑΕΦΚ-Κεντρ. Ελλάδας, Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
9. Παναγιωτάκος Τηλέμαχος, Δρ Πολ. Μηχ.
10. Παναγιωτοπούλου Διονυσία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ. Αντισεισμικής Τεχνολογίας ΟΑΣΠ
11. Πανουτσοπούλου Μαρία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ. Προγραμματισμού ΟΑΣΠ
12. Πέλλη Ευαγγελία, Δρ Πολ. Μηχ., Προϊστ. Δ/νσης Αντισεισμικού Σχεδιασμού ΟΑΣΠ
13. Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολ. Μηχ., Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ
14. Σπυράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΕΜΠ
15. Στυλιανίδης Κοσμάς, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
16. Ταρναβά Αικατερίνη, Πολ. Μηχ. ΜΔΕ, Υπάλληλος ΟΑΣΠ
17. Ταστάνη Σουσάνα, Επίκουρος Καθηγήτρια, ΔΠΘ, Γ. Γραμματέας ΟΑΣΠ
18. Φωτοπούλου Μάρθα, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ. Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – ΠρόληψηςΟΑΣΠ
19. Χατζηδάκης Αριστόδημος, Πολ. Μηχ., Αναπληρωτής Πρόεδρος ΟΑΣΠ
20. Ψυχάρης Ιωάννης, Καθηγητής, ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΟΑΣΠ

Πρόεδρος: Χατζηδάκης Αριστόδημος Πολ. Μηχ., Αναπληρωτής Πρόεδρος ΟΑΣΠ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ψυχάρης Ιωάννης Καθ. ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΟΑΣΠ
Γραμματέας Επιτροπής: Παναγιωτοπούλου Διονυσία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ.
Αντισεισμικής Τεχνολογίας ΟΑΣΠ
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Πανουτσοπούλου Μαρία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Τμ.
Προγραμματισμού ΟΑΣΠ

 

 

Powered by Mobics Ltd